Csomád - Bálványos védett terület kabalafigurája

A pályázat kiírójának célja, hogy a társadalom egyik fontos szegmensét bevonja a természetvédelembe, és az elkövetkezendőkben összekapcsolja a művészeti tevékenységet a környezeti neveléssel, tudniilik a művészet eszközeinek felhasználása a környezeti nevelés egy innovatív módjat képezi. 

A pályázókköre: A Vinca Minor Egyesület, a Csomád-Bálványos Natura 2000 Természetvédelmi terület gondnoka,  jelen pályázati felhívás keretében kívánja megszólítani az érdekelődő alkotóművészeket, képzőművészeket, kézműveseket, és másokat  Kovászna megye,  Románia, akár más ország  területéről is, hogy megmutassák egyedi, csak rájuk jellemző látásmódjukat. A kiírt pályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül. Részvételre biztatjuk azokat is, akiknek még sohasem jutott eszükbe nyilvánosság előtt szerepelni, csupán saját kedvtelésből  alkotnak.

 Részvételi feltételek:

Alapfeltétel:

Azokat az alkotásokat várjuk, amelyek kizarólag, a Csomád-Bálványos  természetvédelmi területen megtalálható(térkép ITT),  következő fajok egyikét ábrázolják:

 •   nyugati piszedenevér-  fotó és rövid leírás megtekinthető  ITT
 •   sárgahasú unka- fotó és rövid leírás megtekinthető ITT
 •   tarajos gőte- fotó és rövid leírás megtekinthető ITT

A pályázó kijelenti, hogy a beküldött pályaművek saját munkái. A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a beküldött alkotásokkal kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja. Ebben az esetben  a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat, ha ez a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázók hozzájárulnak,  hogy a beküldött pályaműveket a pályázat kiírói, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatják saját kiadványaikhoz, weboldalukhoz, kiállításokon, szemléltető eszközként és más egyéb tevékenységeik során.

A nyertes pályamű teljes körű, kizáró jellegű  (exkluzív) felhasználási joga  a jelen pályázat kiíróját illeti meg ( Vinca Minor Egyesület, Csomád-Bálványos Természetvédelmi Terület Gondnokság).

A nyertes  pályamű elkészítéséhez szükséges összes felhasznált segédeszközökre (makett, tanulmányrajz, tervrajz, kiöntéshez a forma, sablon, stb. ) a kiíró igényt tart. Ezeket, a pályaművek beküldésével együtt kell  eljuttatnia a pályázat kiírójának  (postai úton vagy személyesen is átadható, előzetes egyeztetés után).

A pályázók vállaják, hogy az eredményhirdetés előtt sehol nem publikálják pályaműveiket, nem hasznosítják, nem kerül bemutatásra sehol, illetve nem neveznek ugyanazzal az alkotással más pályázati kiírásnál.

A pályázatra való benevezés egyik alapfeltétele az ITT megtalálható nyilatkozat kitöltése és aláírása, amelyet eredeti példányban,  a pályáművekkel együtt el kell juttatni az alábbiakban megadott postai címre.

Minden pályázó legfeljebb 1 alkotással jelentkezhet az egyes kategóriákban  ( tehát legtöbb 3 alkotás).

Minden alkotáshoz mellékelni kell a következőket:

 •  a pályamű címe/megnevezése
 •  tervdokumentáció,  melyben a pályázó bemutatja pályamű elkészítésének módját, összes felhasznált kellékek, alapanyagok felsorolásával, a felhasznált technikák leírásával, mindezt a teljesség igényével)
 •  mit gondol arról, hogy az általa elkészített figura, hogyan népszerüsítheti a gyerekek /fiatalok körében a természeti értékek védettségének fontosságát- (nem kötelező jellegű feltétel)
 •   a pályázó teljes nevét (esetleg felhasználónevét is), elérhetőségeit (lakcím, e-mail cím, tel.szám), ahol a szervezet tagjai kapcsolatot teremthetnek  vele.
 •   a pályamű keletkezésének pontos dátumát (év, hónap, nap).

 A nyertes kabalafigura vélhetően sokat fog utazni, ezért a pályaművek elkészítésénél  bármilyen olyan minőségű anyagot  ajánlatos használni, mely minőségi, strapabíró, ezáltal a figura hosszú ideig tárolható is lesz.

A pályaművek kézzelfogható, tárgyi produktumok kell legyenek ( pontosítás: nem fényképre, grafikára, festményre stb.gondoltunk).

Kedves, szeretni való kis lény legyen, amelynek szemmel láthatóan sajátos személyisége van

A kabalafigura méreteit tekintve: minimum 10 cm - maximum 25cm  

Általános feltételek:

 • A beérkezett  alkotásokat nem áll módunkban visszaküldeni .
 • Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik, és hiánytalanul megfelel úgy az alap-, mint az általános feltételeknek
 • A határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy amennyiben határidőre nem érkezik be megfelelő minőségű pályamű, úgy a zsűri (bíráló bizottság) fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati határidőt meghosszabítsa.
 • A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a bíráló bizottság döntését. A zsűri döntésével kapcsolatban reklamációra nincs lehetőség.

A pályaművek beküldhetőek  postai úton  a következő címre:Vinca Minor Egyesület (Csomád-Bálványos Gondnokság), Bem Józef utca, 2-es szám, 3-as tömbház, C lépcsőház, 12-es lakrész,  Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megye, Románia

vagy                                                             

személyesen is átadhatóak az egyesület munkatársainak, előzetes egyeztetés után (office@vincaminor.ro , tel.szám: 0267-314.917).

A postai küldeményen tüntessék fel a következőt: Kabalafigura pályaművek

A pályázat leadási határideje: 2012. október 26., a postai bélyegző dátuma a meghatározó, illetve személyesen a határidő lejárta előtt munkanapokon 8:00 –14:00 között.

Szavazni,  a www.csomad-balvanyos.ro oldalon közétett pályaművekre, 2012. október 30., 24:00 óráig lehet.

Ünnepélyes eredményhirdetés és kiállítás megnyitója: 2012. november folyamán (az időpont és a helyszín meghatározása a későbbiekben lesz feltüntetve a fent megnevezett honlapunkon).

A pályázat díjazása: A zsűri (bíráló bizottság) a beérkezett munkákat előszűrésnek veti alá. A válogatott műveket  időszakosan , fénykép formájában, feltöltjük a www.csomad-balvanyos.ro weboldalunkra. A fotókra a látogatók fognak szavazni (a fotó alatti üres mezőben, egy bejegyzéssel), ez kialakít egy sorrendet, amely a végső döntésnél 50% arányban fog számítani. A zsűri kiválogatja a saját kedvenceit, ez újból felállít egy sorrendet, amely  50% arányban fog számítani. A két sorrendet összevetve dől el a nyertes.  

A bíráló bizottság összetétele a  következő :  alkotóművész, designer, pedagógus, természetvédelemi szakember és a Csomád-Bálványos természetvédelmi terület Gondnokság egy képviselője. Mindenkinek egy szavazati joga van. A döntésnél a többségi szavazat elve érvényesül.


A bíráló bizottság 1 díj odaítéléséről dönt: a pályázat győztesenettó 150 Euro-t vihet el. A pályázat  nyertese lehetőséget kap, hogy műve szerepeljen utazó kiállításainkon,munkája két hónapig felkerüljön egyesületünk honlapjára: www.csomad-balvanyos.ro, valamint a  Facebook oldalunkra, illetve felhasználásra kerülhetnek különböző publikációkban vagy az egyesület szakemberei által végzett tevékenységek keretén belül  mint szemléltető eszköz.

Az eredmény kihirdetése az egyesületünk honlapján  is kiközlésre kerül www.csomad-balvanyos.ro, azonban csak az ünnepélyes megnyitó utáni napokban.

Eredményes alkotómunkát kívánnak a Csomád-Bálványos Natura 2000-es terület  gondnokai (Vinca Minor Egyesület)!

Amennyiben a fenti pályázati kiírás felkeltette érdeklődését és nevezni kíván, kérem jelezze egy bejegyzéssel az alábbi üres mezőben. Bejegyzéssel jelezhet nekünk abban az esetben is, ha bármi megjegyzése lenne  ezzel kapcsolatosan, illetve kérdéseit itt is felteheti , és a Csomad-Balvanyos természetvédelmi terület gondnokai, lehetőség szerint, szívesen adnak útbaigazítást.