Székely előfutár ösztöndíj

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek.

Pályáztató:  Székely Előfutár Alapítvány

Határidő:  2013. május 10.

Feltöltve:  2013. március 11., 13:38:44

Célcsoport:  Magánszemélyek (382)

Tipus:  Ösztöndíj (68)

Szakmai terület:  Turisztika (7); Oktatás (73); Néprajz, népművészet (8); Művészet (27); Műépítészet (5); Kutatás, fejlesztés (17); Kultúra (23); Irodalom (18); Egyéb (109)

Ország:  Románia

Megye:  Maros; Kovászna; Hargita

Forrás:  [Székely Előfutár Alapítvány]


A Székelyföld sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld sokszorosan megérdemelt jövője. A Székely Előfutár Ösztöndíj a korábbi Balás Elek Ösztöndij folytatása.

Új lendület a kutatáshoz

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek.

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld területén élő nemzetiségtől.


Ösztöndíj

A támogatás teljes összege nyertes pályázónként $1000, ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi 2013-ban. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek:

Az első kb. 1/3, egyharmad rész átvétele után az alapítvány tisztelettel visszaigazolást kér köszönő levél formájában a nyertesektől, melyben röviden beszámolnak arról, hogy a pénz milyen formában és mennyiben fogja segíteni munkájukat.

Az ösztöndíj további 2/3, kétharmad részét az pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, közlésre alkalmas munkát eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány a tanácsadótól ehhez mellékelve ajánló levelet kér, melyben a kutatás eredményeit közlésre alkalmasnak ítéli. A munka befejezése kapcsán az eredményeket bemutató fényképek csatolására bátorítunk, de ez nem kötelező.


Alkalmassági követelmények

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek:

Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból.

Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt.

Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában.

Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban pályázni nem lehet.


Pályázat

Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni:

jelentkezési formanyomtatvány;

Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz;

tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal);

írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól;

egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől;

iskolai bizonyitványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem).

Jelentkezési határidő: 2013. május 10. gyergyói idő szerint éjfél.


A pályázatot e-mailen keresztül kell beadni egyetlen pdf iratban és a 8 Mbyte méretet nem meghaladva (lásd mellékelt útmutató). Beküldési cím: ffapplications@gmail.com . Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül.

Értékelés

Az alapítvány Nemzetközi Ösztöndíj Tanácsa a jelentekezők közül a legjobbakat az írásos pályamunkák alapján választja ki. Az elbírálás szempontjai: (i) a pályázó felkészültsége, (ii) tanácsadó és kutatási környezet, (iii) kutatás szinvonala és várható eredménye, (iv) székelyföldi társadalmi hatás és (v) nemzetközi versenyképesség. A döntőbe jutott pályázók és tanácsadóik telefonos/skype interjún vesznek részt. Ezt követően az Ösztöndíj Tanács javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.

Hagyomány

A Székely Előfutár Alapítvány - a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A tudásalapú társadalomba lépés küszöbén, az ösztöndíjpályázattal az alapítvány tiszteleg az ezredéves székely hagyomány előtt: első a küzdelemben, utolsó a visszavonulásban. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért és kulturális sokszinűségért.