WORKING TITLE / csoportos kiállítás

A MAGMA Kortárs Közeg Egyesület pályázatot hirdet csoportos kiállításon való részvételre WORKING TITLE címmel, a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Mûvészeti Kiállítótérben, 2014. április 4-20. közötti idõszakban.

A MAGMÁ-t több mint 3 éves fennállása során több fiatal képzõmûvész kereste fel, különbözõ kiállítási projektekkel. A pályázat célja, ennek az igénynek eleget téve, egy olyan csoportos kiállítás megrendezése, amely fiatal vizuális mûvészek/mûvészcsoportok bemutatkozására kínál lehetõséget. 
Ugyanakkor a kiállítás a frissen végzett, pályájuk elején járó képzõmûvészek által aktuálisan felvetett kérdések, problémák, reflexiók, nézõpontok bemutatását teszi lehetõvé egy szélesebb közönség számára.

A MAGMA 35 év alatti, kreatív kortárs vizuális mûvészek pályázatát várja, szabadon választható mûfajban készült alkotásokkal, azonban a médiamûvészeti alkotások a pályázati elbírálás során elõnyt élveznek. A pályázatra beküldhetõ pályamûvek tematikában és méretben kötetlenek. Egy pályázó max. 2 mû bemutatására pályázhat. 
A pályázatra kizárólag 2010. után készült, kiállítás kész pályamûvek nyujthatóak be. Új mûvek létrehozására a MAGMA nem biztosít anyagi fedezetet.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
- max. 5 reprodukció a pályamûrõl
- kitöltött pályázati adatlap (letölthetõ a www.magmacm.ro/workingtitle címrõl)
- szakmai önéletrajz
- portfólió .pdf formátumban, webportfólió- vagy blogcím – amennyiben van ilyen

A pályázatokat elektronikus úton a wt@magmacm.ro emil címre várjuk (max. 10 MB méretben)

Beküldési határidõ: 2014. március 10. (hétfõ), éjfél 

A pályázati anyag elbírálása és az alkotók értesítése: 2014. március 17. (hétfõ)
A kiállításon bemutatásra kerülõ, nyertes pályamûvek beérkezésének határideje: legkésõbb 2014. március 31. (hétfõ), postai, elektronikus úton vagy személyesen.
Mûvek installálása: április 3–4. 
A kiállítás idõpontja: 2014. április 4–20. 

A MAGMA a kiállítás anyagából katalógust jelentet meg.
Adott esetben a kiállítás installálási idõszakára valamint a megnyitó napján a MAGMA a kiállító mûvészeknek szállást és étkezést biztosít.
A mûvek visszaszállításáról a kiállítónak kell gondoskodnia, a kiállítás zárását követõen, de legfeljebb 2 héten belül.
A szervezõk fenntartják a jogot, hogy nem minden pályamû kerül kiállításra.
A MAGMA fenntartja a jogot kiállítás idõpontjának változtatására.
A pályázó a pályamû beküldésével vállalja, hogy a pályázati feltételeket, határidõit megértette és elfogadja.
A pályázó kijelenti, hogy a mû kizárólagos tulajdonosa, a tulajdon- és felhasználási jogok felett szabadon rendelkezik. A jogok harmadik személyre át nem ruházhatóak.
A pályázó kijelenti/vállalja, hogy a mûvet a kiállítás rendelkezésére bocsátja.
Az alkotói jogok a mûvészt illetik.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a magma@maybe.ro címre várjuk.

Helyszín: MAGMA Kortárs Mûvészeti Kiállítótér (520008 - Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2.)
Szervezõ: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület 

www.magmacm.ro