Antik Sándor, dr.

antik-sandorTudományos fokozat: Dr. / DLA

Egyetemi beosztás: professzor

Szakterület:

 • Oktatás: képzőművészet és grafika
 • Kutatás: vizuális művészeti alkotás, interdiszciplinák és kommunikációs formák; multimédia / intermédia formátumok; technikai médiumok

Oktatott tantárgyak:

 • Vizuális kommunikáció - BA 5, 6. szemeszter
 • Multimédia - BA 3, 4. szemeszter
 • Médiatörténet - BA 2 szemeszter
 • A vegyes média többrétegű képformátumai - BA 6. szemeszter
 • Kreatív írás - MA 3. szemeszter
 • Vizuális kommunikáció tervezetek és multimédia alkalmazások - MA 2. szemeszter
 • Alkotó interferenciák a médiatörténet és a médiaművészet között - MA 3. szemeszter

 

Tanulmányok

 • Doktori oklevél: 2008 – Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola, Budapest, Magyarország, DLA értekezés címe: A memória szemantikus értelmezései és metaforikus képei a művészetben
 • Egyetemi oklevél: 1975 – Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet, Kerámia szak, Kolozsvár, Románia

Szakmai tapasztalat

Oktatói tevékenység

 • 2007-2015 periódusban  –  A nagyváradi PKE Képzőművészet / Grafika alapszakán 58 államvizsga munka vezetője és a  PKE Vizuális kommunikáció mesteri szakán 5 disszertáció koordonálója. Az említett periódusban folyamatosan részt vett a BA és MA szakok felvételi bizottságaiban, több ízben a felvételi bizottság elnöke vagy tagja; több tanszéki kutatás vezetője, több hallgatói tudományos-művészeti  kutatás irányítója. 
 • 2014-től – egyetemi tanár beosztásban dolgozik a nagyváradi PKE Képzőművészet és Vizuális Kommunikáció szakokon.
 • 2012-13 – Résztvesz a nagyváradi PKE Vizuális kommunikáció mesteri szak új tantárgyainak fejlesztésében. Oktatott tantárgyak: Digitális animáció (3 félév), Művészet és társadalom (4 félév), Kreativ írás (3félév).  
 • 2010-11  –  A nagyváradi PKE Filozófia és Művészet a publikus térben mesteri szak óraadó tanára. Oktatott tantárgy: A 20.század művészettörténete (2 félév).
 • 2010-11 – Résztvesz a nagyváradi PKE Vizuális kommunikáció mesteri szak tantárgyfejlesztésében és akkreditációs anyagainak kidolgozásában. Javasolt, akkreditált és oktatott tantárgyai: Vizuális kommunikációs tervezetek és multimédia alkalmazások (2 félév), Alkotó interferenciák a médiatörténet és a médiaművészet között (3 félév).
 • 2009 – A nagyváradi PKE Képzőművészet / Grafika szak egyetemi docense, tanszékvezető, a szak akkreditációjának  felelőse.
 • 2007 – A nagyváradi PKE Képzőművészet / Grafika alapszak adjunktusa. A Művészeti anatómia, Perspectiva és geometrikus ábrázolás, Vizuális kommunikáció, Médiatörténet, Multimédia tantárgyak tantárgyfelelőse.
 • 2005-2006  –  a marosvásárhelyi Sapientia Egyetem, Technikai és Humán Tudományok Kar, Szociális kommunikáció és PR szak óraadó tanár. Oktatott tantárgy: Művészet és Média (1 félév).
 • 2004-2007 –  A nagyváradi PKE Képzőművészet / Grafika alapszak óraadó tanára. Oktatott tantárgyak:  Művészeti anatómia (1-2 félév), Perspectiva és geometrikus ábrázolás(3-4 félév), Vizuális kommunikáció (5-6 félév), Médiatörténet (5-6 félév), Multimédia (5-6 félév). A felsorolt tantárgyak analitikus programjainak, feladat leírásainak, kutatási programjainak kidolgozója.
 • 2001  –  A kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem meghívott óraadó tanára.  Oktatott tantárgy: A kortárs képzőművészet új műfajai és médiumai.

Szervezői tevékenység

 • 2009-2011  – A PKE / Művészetek Kar / Képzőművészet / Grafika  szakosztály tanszékvezetője és a Művészetek Kar tudományos titkára.
 • 2011-2012 – Nemzedéki nyelvezetek / KPI Sapientia EMTE – Egyetemi kutatási program kutatásvezetője.
 • 2009-2010 – A kortárs művészet interdiszciplináris és intermédia kutatásai / KPI Sapientia EMTE – Egyetemi kutatási program kutatásvezetője.
 • 2009 – Graphic Design több erdélyi városban vándorkiállítás programtervezet szerzője és szervezője. 
 • 2007 – a Regionális művészeti kapcsolatok nemzetközi szakkonferencia program szerzője és rendezvény szervezője, PKE, Nagyvárad.
 • 2006  – a Vizuális Nevelés a romániai közoktatásban és felsőoktatásban nemzetközi szakkonferencia program szerzője és rendezvény szervezője, PKE, Nagyvárad
 • 2004, 2005 –  5. MÁSZ Nyári Egyetem, Budapest, Művészettörténelem és Vizuális Kommunikáció szak programtervezet szerzője és társszervezője
 • 2000-02  –  a Kolozsváron kiadott Provincia c. kulturális és politikai havilap grafikai szerkesztője.
 • 1999-2002  – a Kolozsváron kiadott Balkon c. kortárs képzőművészeti folyóirat szerkesztője.
 • 1998-99 – a TVR,  Utópia a művészetben c. rovat  szerkesztője, 35 műsor – a kortárs képzőművészeti eseményeiről - a TVR-1 csatornán sugározva
 • 1998  – a TRANZ(it)FORMATION média művészeti kiállitás társ-kurátora és társszervezője, Tranzit Ház, Kolozsvár
 • 1998  – A művészet mint erőforrás / Salina‘98 Art-Camp Torda művésztábor kurátora és szervezője; A rendezvény katalógusának szerkesztője
 • 1993  – a Bazar’t kiállitásnak kurátora, Régi Galéria, Kolozsvár
 • 1990-2002  –  Az Romániai Képzőművészeti Szövetség (UAP) Kolozsvár-Beszterce Fiókjának alelnöke
 • 1975-1986  –  A kolozsvári IRIS Porcelángyár formatervezője

Tudományos tevékenység

Tudományos kutatási projektek

 • 2016 – Leltár - Antik Sándor, monografikus könyv tervezete. Társas kutatási projekt: Székely Sebestyén György művészettörténész, a kolozsvári Z Angles Galéria vezetője. 
 • 2016 – Antik Sándor Víziók a sötétben című egyéni kiállítás tervezet. Társas kutatási projekt: Székely Sebestyén György művészettörténész/ Z Angles Galéria vezetője, a kiállítás kurátora. 
 • 2016 – A Bolyai Nyári Akadémia / Képzőművészet és vizuális nevelés szekció Életre kelt képek című programtervezet szerzője és vezetője, Székelyudvarhely, 2016
 • 2015 - Inventar, monografikus könyv tervezet, Antik Sándor 1975-2015 közötti munkásságáról. Kiadó: Quadro Galéria és Exit, Kolozsvár.
 • 2015 - Reflekxiók a sötétkamrában, egyéni kiállítás tervezete, Quadro Galéria, Kolozsvár.
 • 2013 - ArtGenerator, tehetséggondozó műhely és virtuális bemutató (a nagyváradi  PKE Képzőművészet Grafika és Vizuális Kommunikáció szakok hallgatói számára).
 • 2013 - Antik: Vizió-Memóriea-Rekonstrukció, művészeti és tudományos kutatási projekt (kiállítás és kerekasztal megbeszélés, monografikus katalógus; MAGMA - Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy).
 • 2012 - Nemzedéki művészeti nyelvezetek -1980 és1990-es évek / KPI Sapientia EMTE – Egyetemi kutatási program, 2011-2012
 • 2012 - A művészi kép absztrahálódási folyamata a 20. században. A kutatás bemutatása a   Fogalom és kép III. konferencián; EMTE, Filozófia és Történelem Katedra, Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.
 • 2011 - Cave works, 6  films of Alexandru Antik, Caves International Symposion and Exhibition, Anatomy & Theatre Museum, King's College London.
 • 2009 - A kortárs művészet interdiszciplináris és intermédia kutatásai – egyetemi kutatás a  KPI Sapientia EMTE – 2009-2010 éves egyetemi kutatási program keretében
 • 2009 -  Vizuális  megismerés  és  kommunikáció - egyetemi jegyzet kutatási terve, publikálva: PKE Képzőművészet és Reklámgrafika hallgatói listáin
 • 2008 - A vizuális médiumok technikatörténete - egyetemi jegyzet kutatási terve, publikálva:  PKE Képzőművészet és Reklámgrafika hallgatói listáin.  

 

Publikációk

Önálló kötetek

 • 2016 – Leltár - Antik Sándor, monografikus könyv. Tervezte és szerkesztette: Székely Sebestyén György és Antik Sándor.  Kiadó: Vellant, Bukarest. Megjelent román és magyar nyelven 500 példányban. ISBN 978-606-8642-51-2.
 • Vizió - Memória – Rekonstrukció (1975-2014), monografikus katalógus, 2013. Kiadó: MAGMA Contemporary Medium, Kritikai szöveg: Ágoston Vilmos. Szerkesztés: Antik Sándor. Design: Antik Sándor, Kovács Zoltán. ISSN 2069-7899.
 • Vizuális megismerés és kommunikáció, egyetemi jegyzet és példatár, Egyetemi Műhely kiadó, Kolozsvár, 2010, ISBN-978-606-8145-03-7. 
 • Vizuális emlékezet és metaforikus képek, egyetemi jegyzet és példatár, Egyetemi Műhely kiadó, Kolozsvár, 2008, ISBN-978-973-88620-7-4.
 • Vizió-Memória-Rekonstrukció, monografikus katalógus; terv, szerkesztés, szövegek: Antik Sándor; Kommentár szövegek: Erwin Kessler, művészetkritikus; Fotók: Antik Sándor, Josif Kiraly, Zátonyi Tibor; Példányszám: 500; IDEA Design&Print, Kolozsvár. Kiadó; Soros Kortárs Művészeti Központ, Bukarest , 1994

Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok

 • In memoriam Gábor Szörtsey. The failure of life’s “eternal flow”. In: Gábor Szörtsey - Studies, Catalogues essays. Publisher by: The 2B Cultural and Artistic Foundation, Budapest, 2008, p.48-61. ISBN: 978-063-86977-5-2.
 • Imagini trezite la viaţă / Atelier de animaţie. p.: 59-63. In: Manual de practică artistică. Editura: Asociatia-Proiect Protokoll / SPAC, Cluj, 2011.  ISBN 978-973-0-09462-6.

Konferenciakötetben megjelent tanulmányok

 • 2016    A művészek elméleti tanácskozásai. In: Többlet, Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság lapja, VIII.évf.1. (19.) szám, 2016. március. Kiadó: LIBROFIL – az EMFT Kiadója. ISSN:  2067-2268, Kolozsvár
 • Erdélyi művészeti szellemiség és intézményfejlesztés. In: Erdélyi Művészeti Központ - időszerűség és tudományos rang / Jubileumi Tudományos Konferencia kötete, Partiumi Szemle, 2013, Nagyvárad
 • A művészi kép absztrahálódási folyamata a 20. században. In: Fogalom és kép III., konferencia kötet;  Kiadó: Kolozsvári Egyetemi Kiadó  (CNCS: B), 2012.  ISSN:  2247-1081, Kolozsvár
 • A képi gondolkodásra és vizuális kommunikációra nevelés néhány elméleti és gyakorlati felvetése. In: Fogalom és kép II. /  Képekben gondolkodni – Képekkel bánni;  Kiadó: Kolozsvári Egyetemi Kiadó  (CNCS: B), 2011.  ISSN:  2247-1081.

Szakfolyóiratban megjelent tanulmányok

 • Balkon, kortárs képzőművészeti folyóirat (Kolozsvár):
 • 1999, 1.sz.  – Nehéz művészként egyidőben a balkonon és az arénában is jelen lenni;
 • 2000, 3.sz. – Alkotás, kiállítás, dokumentáció;
 • 2000, 3.sz. – Az udvarhelyi Mercur kiállítás / egy elhagyatott tér belakásának szimbólikus aktusa;
 • 2000, 4.sz. – Euro(domino)art rendezvények / a perifériák kontextus helyzetbe hozása;
 • 2000, 5.sz. – A párizsi L’art dans le monde 2000 c. kiállításról;
 • 2001, 6.sz. – Antik S. válasza a kolozsvári Balkon körkérdésére;
 • 2001, 7.sz. – Periferic 5, Iaşi kiállítás rendezvények;
 • 2001, 8.sz. – Egy fluidum sugár izolált fázisképei;
 • 2002, 10.sz. – I and YOU / Nemzetközi Kortárs Művészeti Kiállítás és Szimpozion, Bitola
 • Arta, vizuális művészeti folyóirat, 2001, 3. sz. (Bukarest), – A szintézis igénye és a modernizmus torzója a mi kortárs művészetünkben.
 • Artelier, kortárs képzőművészeti folyóirat, 2001, 7. sz. (Bukarest), – Antik S. válasza a kortárs folyóirat körkérdésére az MNAC megalakulását és funkcióit illetően
 • Provincia, kulturális és politikai havilap (Kolozsvár)
  1. 2001, 2 évf, 11. sz. – Eurázsia bot
  2. 2001, 2 évf, 12. sz. – Ready-made Kolozsvár főterén
  3. 2001, 3. évf, 5. sz. – A plakát mögött ... a feltámadás igérete
 • A Hét, közéleti és kulturális kritikai lap (Marosvásárhely)
  1. 2005, III/33 – Az idő képrétegei közötti jelentések tanulmány
  2. 2004, II/10 – Egy családi disszkució makettje képmontázs + Sajtókonferencia cikk
 • Korunk folyóirat, 2002, aug – Antik S. válasza a Korunk körkérdésére (a nemzetközi és az erdélyi magyar kortárs képzőművészet aktuális kérdéseire vonatkozóan).
 • Partiumi Szemle, 2007
 1. A romániai művészeti felsőoktatásról. 
 2. A  vizuális  nevelés  helyzete a közoktatásban

Előadások, tudományos konferenciák

 • 2017 – Tükör konferencia, PKE Nagyvárad. Az állampolgári aktivizmus és a művészeti aktivizmus előadás.
 • 2017 – Forrás 100 - Csordultig Duchamp-mal tudományos konferencia, Balmazújváros. Ma már a fekete sem fekete és a fehér sem fehér előadás.
 • 2015 – "...kibiztosítás..." /  Újító törekvések, mozgalmak, alkotók és életművek a romániai magyar képzőművészet utóbbi fél évszázadában konferencia. EMFT / BBTE Filozófia Tanszék szervezésében, Kolozsvár. A művészek elméleti diskurzusai előadás.
 • 2015 – Oktatási rendszer, vizuális nevelés, szakképzés előadás. Tükör konferencia, PKE Nagyvárad .
 • 2014  – Művészeti újrahasznosítás és kisajátítás a kortárs képzőművészetben előadás. Művészeti újrahasznosítás és kisajátítás – irodalom, filozófia, művészet workshop, EMFT / BBTE Filozófia Tanszék szervezésében, Kolozsvár.
 • 2013  –  Erdélyi művészeti szellemiség és intézményfejlesztés előadás.. EMÜK - Időszerűség és tudományos rang, Jubileumi Tudományos Konferencia, PKE, Képzőművészet-Grafika Tanszék szervezésében, Nagyvárad.
 • 2013 –  A múzeum tegnap és ma  előadás.  Múzeumkultúra – irodalom, filozófia, művészet workshop, EMFT / BBTE Filozófia Tanszék szervezésében, Kolozsvár.
 • 2012 –  A művészi kép absztrahálódási folyamata a 20.században előadás. Fogalom és / vagy kép III.  nemzetközi konferencia;  EMTE / BBTE Filozófia és Történelem Tanszék szervezésében, Kolozsvár.
 • 2012 –  Kortárs művészeti reflexiók az elmúlásról előadás. Halálkultúra – irodalom, filozófia, művészet workshop 8, EMFT / BBTE Filozófia Tanszék szervezésében, Kolozsvár.
 • 2011 –  A képi gondolkodásra  és a vizuális kommunikációra nevelés néhány elméleti és gyakorlati felvetése előadás.  Fogalom és kép II. / Képekben gondolkodni – Képekkel bánni  nemzetközi konferencia;  EMTE / BBTE Filozófia és Történelem Tanszék szervezésében, Kolozsvár.
 • 2009 –  Hagyományos múzeum, képzeletbeli  múzeum, virtuális múzeum előadás. A művészet és valóság. Universitatea de Vest Egyetem, Művészet és Design Kar szervezésében, Temesvár.
 • 2007 – Művészeti vízióim a raktár és az aktív archivum között előadás.. Régióközi Művészeti Kapcsolatok, Nemzetközi Konferencia, PKE Képzőművészet-Grafika Tanszék szervezésében, Nagyvárad.
 • 2006 –  A Mozgókép és médiaoktatás a közoktatásban – javaslat egy új tantárgy bevezetésére előadás. Vizuális Nevelésért, Nemzetközi Konferencia, PKE Képzőművészet Grafika Tanszék szervezésében, Nagyvárad.

Művészeti tevékenység

Kiállítások, részvételek

Egyéni tárlatok

 • 2016 – Antik Sándor Víziók a sötétben kiállítás. Kurátor: Székely Sebestyén György művészettörténész/ Z Angles Galéria vezetője. Helység: Kolozsvári Művészeti Múzeum (Bánffy Palota).
 • 2013 - Vizió-Memóriea-Rekonstrukció, kiállítás és kerekasztal megbeszélés, MAGMA - Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy
 • 2013 – Embrionális formák emlékezete és ezek multimédiális átirásai, Miskolci Galéria Magyarország
 • 2005 – Egy memória lerakat és aktív archívum között, Közelítés Galéria, Pécs (H) 
 • 2005 – Control in training, video installáció, MKE-Epreskerti Kálvária, Budapest (H)
 • 2002 – Önarckép, Space Galéria, CIAC, Bukarest 
 • 2002 – Interaktív jelenetek, Új Galéria, Bukarest
 • 2000 – 2+1, KSZ Galéria, Kolozsvár
 • 1997 – Vizió-Memóriea-Rekonstrukció (1975-94), KSZ Galéria, Marosvásárhely
 • 1996 – Vizió-Memóriea-Rekonstrukció (1975-94), Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Bukarest
 • 1993 – Antik Sándor egyéni kiállítása, Aktív Art Galéria, Szentendre (H)
 • 1992 – Ellenfényben, installáció és művészeti akció,  Transfotó Galéria, Budapest (H)
 • 1983 – A kerámikus alkímiája, akció, KSZ Központ, Kolozsvár
 • 1980 – Ki vagy? Mi vagy?, művészeti akció, KSZ Galéria, Kolozsvár
 • 1978 – Az emberi test 45 protézise, installáció, Kolozsvári Irók Szövetségének Központja.
 • 1977 – Antik Sándor egyéni kiállítása (kisplasztika), KSZ Galéria, Kolozsvár

Csoportos kiállítások

 • 2017  – On the Sex of Angels, Nicodim Galéria, Bukarest.
 • 2017  – Art Encounters 2017 / Az élet - használati utasítás, Isho Ház, Temesvár.
 • 2017  – 404. hiba. A hiány területei, MNAC, Bukarest.
 • 2017  – Friss látványképek. Memória konstrukciók | Jövő várakozás, Európai Művészeti Központ rendezvény sorozat keretében, Kolozsvár.
 • 2017  – Duchamp itt járt, PKE Művészeti Szak kiállítása, Semsey Kastély, Balmazújváros (H).
 • 2016 – Matter of Contemplation and Discontent,  Romanian Contemporary Art, 1F Galleries- Jorge B. Vargas Museum, Manila, Philipine
 • 2015  –  A vasfüggönyön túl  / Zona Kelet-Európa Fesztivál retrospektív kiállítása. Ideiglenes Kortárs Művészeti Múzeum / Calpe (Bástya) Galéria, Temesvár.
 • 2015  –  Megfigyelt művészek. Nagyvárad – Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy
  művészeti hálózatának nyomai a volt Szekuritáté irattárában. B5 Studio, Marosvásárhely
 • 2013 – A város ahogy a ’80-as képzőművész generáció látja (Oraşul văzut de generaţia ’80), Victoria Art Center Galéria, Bukarest
 • 2011 – Ellenőrzött test (Corpul supravegheat), Victoria Art Center Galéria, Bukarest.
 • 2011 – Barlang metafórák (Caverne), UNA Galéria, Bukarest.
 • 2011 – Contemporary Sculptures of Kogart Contemporary Art Collection, Dom Umenia, Namestie SNP 12, Bratislava (SK).
 • 2011 – Caves, Anatomy & Theatre Museum, King's College London.
 • 2011 – Trans-realities. Test – művészet – társadalom c. francia-román kiállitás, Qudin Galéria, Párizs (F).
 • 2011 –  Microfailure-Videoart selection from Romania,(BOX)Videoart project space, Milano, (I)
 • 2010 –  Badly Happy: Pain, Pleasure and Panic in Recent Romanian Art  Exhibition, Performance Art Institute (PAI) San Francisco (SUA)
 • 2010 –  History Comes Knocking: Romanian Art from the 80s and 90s in Close Up Exposition, Plan B Galéria, Berlin (D).
 • 2008 – INTERMODEM, Nemzetközi Kiállitás, MODEM Kortárs Művészeti Központ, Debrecen
 • 2005 – Duna mentén, Fészek Galéria, Budapest, (H).
 • 2004 – Transilvania Express, aspects de la scene artistique de Roumanie, Swap Galerie, Lyon (F)
 • 2004 – A MKE Doktori Iskola hallgatóinak kiállitása, Barcsai Galéria, Budapest (H).
 • 2003 – Explorations in Psychic Geography, d’Or Gallery, Vancouver (CA)
 • 2002 – I & YOU , International Symposium / Exhibition of Contemporary Art, Bitola (MK)
 • 2002 – A+A Galéria, Venezia (I)
 • 2002 – Prixars 2002 / Ars Electronica, Linz (A)
 • 2001 – La Biennale di Venezia, 49. Exposizione Internazionale d’Arte, Context Kuratóriumi Projekt, Románia Pavilionja, Venezia (I)
 • 2001– WRO-01, 9th International Media Art Biennale, Wroclav (PL)
 • 2001 – Periferic 5, Kortárs Művészeti Biennálé, Török Fürdő, Iaşi
 • 2001 – Zone 3, Kelet Európai Nemzetközi Performance Fesztivál, Temesvár
 • 2000 – L’art dans le monde, L’Espase Pont Alexandre III, Paris (F)
 • 2000– Medzi, Nemzetközi Média Kiállitás, Jezuitskom Kostole Frantiska Xaverskeho Templom-Galéria, Skalica (SK)
 • 2000 – Europartrain Krakow Station / Fort Sztuki 2000, Teatrze Sytuacji (PL)
 • 2000 – Transferatu, IFA Galeriák - Berlin, Bonn (D)
 • 1999 – 6 romániai művész, Gartenflugel Ziegelbrucke Galéria, Glarus (CH);
 • 1999 – La Biennale di Venezia, 48. Exposizione Internazionale d’Arte, Alberti’s open window / Windows ‘98 - open projekt, Román Kulturális Intézet (I)
 • 1999 – Napfogyatkozás ’99 (Eclipsa ’99), World Trade Center, Bukarest
 • 1998 – Gioconda mosolya a mitikustól a technikai rituáléig, CSAC Chisinau (MD)
 • 1998 – Body and the East / from the 1960s to the Present, Museum of Modern Art Ljubljana (SL)
 • 1998 – A művészet mint erőforrás / Salina‘98 Art-Camp, Torda
 • 1998 – TRANZ(it)FORMATION,  média művészeti kiállitás, Tranzit  Ház, Kolozsvár
 • 1997 – Ostranenie’97, Internaţional Media Electronica Forum, Bauhaus-Dessau, (D)
 • 1997 – Krakow 1997, Bunkier Sztuki Gallery, Krakow, (PL)
 • 1997 – Ad-Hoc, Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, (H)
 • 1997 – AnnART-8, Nemzetközi Performance Fesztival, Szent Anna tó
 • 1996 –  Zone 3, Kelet Európai Nemzetközi Performance Fesztivál, Temesvár 
 • 1996 –  Experiment / a romániai művészetben 1960 után, ARTEXPO Galéria, Bukarest
 • 1993 –  Ex Oriente Lux, Dalles Galéria, Bukarest
 • 1993 – Romániai kortárs képzőművészek, l’Espace Galéria, Beçanson (F)
 • 1992 – Medium Paper, Barcsai Galéria, Budapest (H)
 • 1991 –  Bazar’t, Régi Galéria, Kolozsvár
 • 1986 –  Fiatal művészetkritikusok és művészek kollokviuma, Középkori Gyógyszertár pincehelysége, Nagyszeben, 1986
 • 1981 –  Medium ‘81, Művészeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
 • 1981 – 1. Nemzetközi Karikatúra és Szatirikus szobrászat Biennálé, Gabrovo (BG)
 • 1981 – Nemzetközi Kerámia Biennálé, Piran (YU)
 • 1980, 1982 – 7., 8. Nemzetközi Kerámiaművészeti Bienálé, Vallauris (F)
 • 1979 – Romániai Kortárs Képzőművészet, Novi Sad (YU) şi Warsaw (PL)
 • 1978 – II. Dekorativ Művészeti Quadriennálé, Erfurt (DDR)
 • 1977, 1980 – Nemzetközi Kerámia Művészeti Kiállitás, Faenza (I)

Művészeti  workshopok, rezidenciák

 • 2016 – Antik Sándor: Saját művészetem a globális és a lokális művészeti világban című performance előadása a "A Matter of Contemplation and Discontent" kiállítás megnyítóján. Közreműködtek: Anca Mihuleţ  (a kiállítás kurátora) és Patrick Flores (a Vargas Museum igazgató kurátora).
 • 2015 – Learning and Unlearning program, Szervező: Plan B Galéria, Kolozsvári Ecsetgyár. Antik Sándor az Újrahasznosítás / Kisajátítás / Hamisítás a művészetben workshop vezetője és kiállítás szervezője.
 • 2012 –  Szöveg-szentség / Szociális haladás, Nemzetközi Művészeti Workshop keretében a performance szekció vezetője. Szervezők: KSAK Kortárs Művészeti Központ, Chişinău.
 • 2011 – Sándor Al. Antik: Cave works, 6 films. Caves International Symposion and Exhibition, Anatomy & Theatre Museum, King's College London.
 • 2008 – Vezetési gyakorlat (Control in training), akció digitális nyomata; Légyfogó Memória, fotó digitális nyomata; KorkéP Art Camp, a 34-ik Nemzetközi Művésztábor, Gyergyószerhegyi Művésztelep.
 • 2007 –  Hibás artikuláció, videó. INTERMODEM Workshop, MODEM Kortárs Művészeti Központ, Debrecen.
 • 2002 – 3 interaktív animáció demonstrációs filmjének bemutatása. I & YOU, Nemzetközi Kortárs Művészeti Szimpozion, Bitola (MK).
 • 1998 –  Vezetési gyakorlat (Control in training), multimédia installáció és performance.  Gioconda’s smile - from mitic  to tehnic ritual, Nemzetközi Konferencia és Kiállítás - Chişinău (MD).
 • 1998 –  A fantázia börtöne (részvétel Margaret Morse: Cave projektjében). 5th I.S.E.A.’94 Nemzetközi Médiaművészeti  Szimpozion, Helsinki (SF).

 

Filmek és multimédia munkák 

 • 2011 – A képzelet börtöne, 3D film. Társszerző: Kaizer Vilmos.
 • 2010 –  Cave works, 6  films, Antik Sándor munkáiról. Angol nyelvű szinkronizálás.
 • 2010 –  Vezérlés gyakorlat (Control in training), videó film. Felvételek: Dan Curean (2002), remontázs: Antik Sándor (2010).
 • 2007 –  Hibás artikuláció, videó. Filmfelvételek: Tárkányi János. Közreműködött: Végh Péter. Montázs: Antik Sándor.
 • 2001 –  Antik Sándor / Dragos Stefan közös szerzői CD-je, 3 interaktiv animáció (Zambacalamba Net, Pyramidal, Viewpoint), kép és szöveganyagok. Kiadó: IDEA Design&Print, Kolozsvár (2001)
 • 1999 –  Corpus Transit, film video. Közreműködött: Istvan Szakats (1997), Dragoş Ştefan (1998). Re-montázs: Antik Sándor (1999).
 • 1999 – Microevent, videó. Filmfelvételek: Tárkányi János. Montázs: Antik Sándor.
 • 1997-1999 – Utopia – TV műsorok, a nemzetközi és romániai kortárs művészet aktuális eseményeiről, a TVR kulturális csatornáján sugározva. Szerkesztő: Antik Sándor. Producer: Carmen Cristian , Kolozsvári TV.

Szakmai elismerések

Dijak, ösztöndijak

 • 2017 – A Romániai Képzőművészek Szövetségének Multimédia díja (Antik Sándor 2016-os művészeti tevékenységéért).
 • 2017 – A Román Rádió Kulturális Műsorának képzőművészeti díja (Antik Sándor Víziók a sötétben című egyéni kiállításáért (2016) és a Leltár/ Antik című monográfia könyvéért (2016)
 • 2004 – Románia Elnöki Kitüntetése, Kulturális Érdemrend, C kategória - Képzőművészet.
 • 2003-2005 – A Magyar Köztársaság állami ösztöndija, posztuniversitas PhD / DLA tanulmányok végzésére.
 • 1998 – IDEA Design&Print ösztöndíja, Kolozsvár
 • 1998 – Bukaresti Nemzetközi Kortárs Művészeti Központ (C.I.A.C.) kurátor-manedzselési díja.
 • 1995 – Romániai Képzőművészek Szövetségének performance-installáció-videó művészeti díja.
 • 1993 – Ex Oriente Lux videókiállítás nemzetközi zsüribizottságának tiszteletdíja, Bukarest
 • 1992 – Pro Cultura Hungaricum Alapítvány Művészeti Akadémia ösztöndíja, Budapest
 • 1991 – Illyés Alapítvány ösztöndíja, Budapest
 • 1982 – Romániai Képzőművészek Szövetség Dekorativ Művészetek dija
 • 1978 – Romániai Képzőművészek Szövetség / Fiatal művészek ösztöndíja

 

Megjelent méltatások

    Művészeti könyvekben

 • 2013 – Erwin Kessler: X:20 – O radiografie a artei româneşti după 1989 (X:20 – Az 1989 utáni román művészet átvilágítása), Vellant kiadó, Bukarest; 72, 76, 120, 222
 • 2008 – Adrian Guţă: Generaţia ’80 în artele vizuale (A ’80-as nemzedék képzőművészete). Paralela 45 kiadó, Piteşti; 29, 72, 73, 78, 99, 107, 114, 139, 140, 160, 180, 187, 207, 236, 255, 287 o.
 • 2002 – Ileana Pintilie: Actionism in Romania During the communist Era, IDEA kiadó, Kolozsvár; 4, 87-89, 123, 131 o.
 • 2001 – Adrian Guţă: Texte despre generaţia ‘80 în artele vizuale (Szövegek a ’80-as nemzedék képzőművészetéről), Paralela 45 kiadó, Bukarest;  18., 28., 40., 48., 148-149 o.
 • 2000 – Pintilie, Ileana (2000): Acţionism în România în timpul comunismului (Akciónizmus a kommunista éra Romániájában); 62-63. o.,  IDEA kiadó, Kolozsvár
 • 1997 –  Kessler, Erwin: ceARTa, II., 133-136 o., Nemira kiadó, Bukarest,
 • 1996  –  Carneci, Magda: Arta anilor’80 / texte despre postmodernism (Az 1980-as évek művészete / szövegek a posztmodernizmusról), 61-64. o., Litera könyvkiadó, Bukarest

 

    Folyóiratokban, katalógusokban, adatbankokban               

 •  
 • ·         2017 – Arts Encounters 2017 – Az élet, mint használati utasítás katalógus. Kiadó: Art Encounters Alapítvány, ISBN 978-60693957-8-3, Antik Sándor 98 o./ Életrajzi Adatok: 244.o.

 • 2017 – A Romániai Képzőművészeti Szövetség / UAP díjazott művészei a 2016-os évben katalógus, UNArte Kiadó 2017, ISBN 978-606-720-096-6, https://uap.ro
 • 2017 – Forrás 100 / Duchamp itt járt kiállítás katalógusa. Kiadó: A kiállítás szervezői. Antik Sándor munkája  7.o.
 • 2017 – Kányádi Iréne: A gondolatok a pincében is megfogannak / Antik Sándor nagy hatású kiállításáról In: Várad, irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat, 2017 XVI,évf. 3.(144.) szám,  Kiadó: Várad kulturális folyóirat, ISSN 1583-0616;  Antik Sándor munkái 46-57 o.
 • 2016 – Ciprian Mureșan: Întoarcerea cavalerului întunecat (A sötétség lovagjának visszatérése), In: IDEA artă+societate, #49, 2016, Kolozsvár, 75-83 o. ISSN 1583-8293
 • 2016 – A román TV / Magyar nyelvű adása, Antik Sándor: Víziók a sötétben, 2016.06.07 / M Riport / 07'21". Készítették: Dragoș Burcea, Jakabffy Tamás, Szilágyi-Gödri Ildikó http://magyaradas.ro/m-riport/444-viziok-a-soetetben?fb_action_ids=1177914078894509&fb_action_types=og.comments
 • 2016 – Román TV Kolozsvári Magyar adása, Antik Sándor: Víziók a sötétben egyéni kiállítása a kolozsvári Bánffy Palota pincéjében https://www.youtube.com/watch?v=R0c5PKcK4Xw&feature=share  
 • 2016 – Szuszámi Zsuzsa: Csupán szabadon alkottak a régi rendszerben is – Antik Sándor akcióművész, Kolozsvári Rádió adása, 2016.06.28 http://kolozsvariradio.ro/wp-content/uploads/sites/12/2016/06/ANTIK-honlapra.mp3
 • 2016 – Radio Romania Cultural / Ez (NEM) művészet  műsor /  Daria Ghiu: Beszélgetés Antik Sándorral és Székely Sebestyén Györggyel http://www.radioromaniacultural.ro/RadioRomaniaCultural/azi_la_radio_romania_cultural/4
 • 2016 – Z Angles Gallery / Alexandru ANTIK Sándor https://www.artsy.net/show/z-angles-gallery-alexandru-antik-sandor-visions-in-the-dark /
 • 2015.11.02 – TVR 1_Képzelt kávéház / A gyász / Boros Veronika műsora  2015.11.02 / 14’36’’-01 14’ 00’’ http://www.tvrplus.ro/editie-maghiara-de-pe-unu-385620, Teljes adás: 
  http://www.tvrplus.ro//editie-maghiara-de-pe-unu-385620
 • 2015 –  Diana Marincu: Egy fiktív retrospektív kiállítás. In: Arta, vizuális művészeti folyóirat, 2013 /10 szám, UAPR kiadó; 74-76 o.
 • 2015 – „A változtatás híve voltam 1989 előtt és után” – Diana Marincu  művészetkritikus beszélgetése Antik Sándor képzőművésszel. In: Poesis International  16 szám (2/2015). 
 • 2015 – Pintilie, Ileana: Akcionista irányzatok Erdélyben (1970-1990). In: Sors és jelkép, Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990, katalógus, szerk.: Szücs György. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; 261-262. o.
 • 2015 – Székely Sebestyén György: A modernitás rétegei a kolozsvári művészetben a hatvanas-hetvenes években. In: Sors és jelkép, Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990, katalógus, szerk. Szücs György. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; 195-197. o.
 • 2015 – Braşoveanu, Mădălina: Gânduri pentru o expoziție documentară: urme ale rețelei artistice Oradea – Târgu Mureș – Sfântu Gheorghe în Arhiva fostei Securităţi (Gondolatok egy dokumentációs kiállítás margójára. Nagyvárad–Marosvásárhely–Sepsiszentgyörgy művészeti hálózatának nyomai a volt Szekuritáté irattárában). In: Caiete CNSAS (CNSAS füzetek), Bukarest, VII., 2. (14. szám; 84. o.
 • Diana Marincu: O falsă retrospectivă (Egy fiktív retrospektív). In: Arta, vizuális művészeti folyóirat, 2013 /10 szám, UAPR kiadó; 74-76 o.
 • Diana Marincu: Antik: Vizió-Memória-Rekonstrukció. Egy „aktív” archívum. In: Várad, irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat, 2013 XII., 105 szám, UAPR kiadó;  48-59 o.
 • Horea Avram: Laguna media şi deschiderea over all: anul 1999 la Bienala de la Veneţia (Velencei Biennále 1999-ben: Laguna média és nyitás minden  téren). In: Arta, vizuális művészeti folyóirat, 2013/ 10, UAPR kiadó;.54 o.
 • Anca Mihuleţ: Când arta  a fost mult prea sinceră. Anii ’80 la Galeria de artă contemporană din Sibiu. In: Arta, vizuális művészeti folyóirat, nr.4-5 / 2012, UAPR kiadó;  46 o.
 • Erwin Kessler: Antik şi Patatics în Caverne (Antik és Patatics Barlang munkái). Arta, vizuális művészeti folyóirat, 2011/2-3 szám, 111 o.
 • Contemporary Sculptures  of the Kogart Contemporary Art Collection - catalogue, 2011. Edited by: Kovács Gábor Foundation, Budapest.
 • Bálint Anna: Az idő képrétegei (Antik Sándor: Vizuális emlékezet és képi metaforák  könyvének recenziója), in: Korunk 2009 július, 103-105 o.
 • Székely Sebestyén György: Antik Sándor: Egy memórialerakat és aktív archívum között. In Balkon, Kortárs Művészeti Folyóirat, 2005 /6, Budapest ; 25-26o.
 • D’ Or: Exploration in Psychic Geography katalógus, D’Or Gallery, Vancouver; 46, 49, 51o.
 • A Dunánál – csoport kiállítás katalógus, Fészek Művészklub, Budapest, 5-6 o.
 • Alina Şerban: Sorsok, történelem és kulturális trendek (interjú Antik Sándorral). In: Revista Arhitext design, 2003. 11(130) szám , Jon Mincu UAUU./Arhitect design Alapítvány;  48-49 o
 • Prixars / Ars Electronica/ Cyber Art 2002 katalógus, Linz; Hatje Cantz Germany kiadó;  223,228 o.
 • Invazia International Art Camp and Symposium  Catalog, KSA:K Chişinău; 16-17, 54-55o
 • Kortárs Művészeti Program 1999-2002 katalógus,  Sindan Kulturális Központ, Kolozsvár
 • Retus – arculati beavatkozások a városban, fotó- és médiaművészeti kiállítás  katalógus,  ARTeast Kortárs Művészeti Alapítvány, Marosvásárhely, 2001
 • Artelier, Kortárs Művészeti Folyóirat 7 /2001, ICCA Bukarest;  60-65 o.
 • 49. Exposizione Internazionale d’Arte (2001) katalógus; Kiadó: La Bienala di Venezia;
 • Context Network / 49. Exposizione Internazionale d’Arte Venezia/ Romania Nemzeti Pavilon katalógusa, 2001; 21.o. Kiadó: Románia Kulturális Minisztériuma, Alexandru Patatics, Sebastian Bertalan.  
 • WRO-01 / 9th International Media Art Biennale Katalógus, 2001. Open Studio / WRO, Wroclav; 28o.
 • Periferic 5, Kortárs képzőművészeti Biennálé katalógus; 2001, Iaşi, Publikálva: Egy családi workshop makettje c. installáció reprói, 76-77 o., Hétköznapi napfogyatkozás installáció, 58 o.,Brainstorming exercises performance, 157 o.
 • Balkon (Kolozsvár), kortárs képzőművészeti folyóirat, 2000, 2. szám;  Műelemzés: Robert Fleck, Ileana Pintilie; Publikálva:  Brainstorming gyakorlatok performance repró.
 • Transferatu, Neue Tendenzen in der rumnischen Kunst - CD, 2000. IFA Galerien - Berlin, Bonn
 • Irina Cios: Alexandru Antik, deschidere teoretică şi experienţa artistică (A.S., teoretikus nyitás és művészi tapasztalat). In: Observator Cultural folyóirat, 1999. 2 szám; Bukarest
 • Alberti’s open window / Windows‘98-open katalógus  /  La Biennale di Venezia, 48. (1999) keretében résztvevő romániai művészek; Műelemzések: Horea Avram; Publikálva: a Corpus Transit  reproi, 16-17 o.
 • La Biennale di Venezia, 48. Exposizione Internazionale d’Arte katalógus, 1999; Publikálva: a CorpusTransit reprói, 162-163 o.
 • Balkon (Kolozsvár), kortárs képzőművészeti folyóirat, 1999, 1.szám. Műelemzés: Horea Avram, Robert Fleck, Erwin Kessler, Ileana Pintilie, Szipőcs Krisztina.
 • Kelet Europai Zona, Temesvári Nemzetközi Performance Fesztivál katalógusa (1999); Ileana Pintilie műértékelő szövege; Publikálva: a Brainstorming gyakorlatok performance reprói, és A te akciód, a te saját replikád c . installáció reprója.
 • Art Press 254 / 1999; Műelemzés: Anne Tronche: Zone - Divers lieux cimmel a  Brainstorming gyakorlatok
 • Surîsul Giocondei de la ritualul mitic la tehno-ritual” (Gioconda’s Smile from mythic to techno-ritual) c. nemzetközi performance fesztivál katalógus, Chişinău, 1998; Műelemzés: Octavian Esanu, Vladimir Bulat, Ileana Pintilie. Publikálva: Control in training performance reprói, 38-39o.
 • Body and the East katalógus, Ljubliana, 1998; Műelemzés:  Ileana Pintilie: Corpul public şi privat în arta contemporană românească (A nyilvános és egyéni emberi test tükröződése a romániai kortárs képzőművészetben). Publikálva: a Kigyóvedlés c. performance reprói.
 • Dilema / Vineri publikáció, 1998/május; Cecilia Ştefănescu: “Cine a omorit arta?”(Ki ölte meg a művészetet?) cikk.
 • Salina’98” katalógus, 1998; Horea Avram: Însem(i)nări din subteran (Undergound bejegyzések / lerakatok) műelemzes. Publikalva: munkák reprói.
 • TRANZ(it)FORMATION” katalógus, 1998; Műelemzések: Irina Cios: Trans(it)formation; Szipőcs Krisztina: Különös helyek; Publikálva: a Corpus Tranzit 1 videóinstalláció reprói, 5-6 o.
 • Artelier, kortárs képzőművészeti folyóirat, 1998 / 2. szám, Irina Cios: Instalaţii, video & performance; Publikálva: Corpus Transit1 videoinstalláció reprói, 48 o.; Horea Avram: Insem(i)nari din subterana c. írása; Publikálva: a Salina’98 environmentális munkák reprói és adataik, boriton.
 • Noi şi ei / Mi és Ők / Wir und Sie / Amen thai Len c. katalógus, Tranzit Ház, Kolozsvár (1997). AS: Gondolkodó cédulák a kiürült térről 4-5 o., Mikróesemény c. videoinstalláció repró , 8-9 o.;
 • Ostranenie’97, Bauhaus Dessau katalógus, Mikróesemény c. videoinstalláció reprói 475 o., CD Ostranenie ‘93 ‘95 ’97 Bauhaus Dessau www.ostranenie.org; Publikálva: videogramm film.
 • Experiment - în arta românească după 1960” (Experimentum - a 60-as évek utáni román képzőművészetben) katalógus, 1997, Bukarest. 20, 21, 22, 24, 28, 29, 62, 63, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 192, 193 o. Műelemzés: Alexandra Titu, Liviana Dan, Adrian Guţa, Gheorghe Kazar. Publikálva: az 1980-as évek több akciójának  reprói.
 • Ad-Hoc, Mai román művészet (a budapesti Ludwig Múzeumban) katalógus, 1997, Műelemzés: Kessler, Erwin. Publikálva:  A.S. videogramm reprói, 36 o.
 • Catalogue I.S.E.A.’94, Helsinki (1994), Margaret Morse: The methaphor of Cave in the Electronic Arts, AS részvétele a M.M.: Cave projektben, 126-127 o.
 • Ex Oriente Lux katalógus, (1993). Műelemzés: Martine Bour, Margaret Morse, Călin Dan, Dieter Daniels, Alex Leo Şerban; kép melléklet: A fantázia börtöne videoinstalláció reprói 18-19 o.
 • Médium ’81, sepsiszentgyörgyi országos kiállítás katalógusa. Műelemzés: Bogdán Laszló; kép melléklet: Mikróesemény1, 2, 3 rajzok, Installáció reprói
 • Igaz Szó (1980), Ötödik évszak, kép melléklet 50-51 o, Marosvásárhely;

Tagság

 • 1980-tól:  Romániai Képzőművészeti Szövetség (UAP)

Elérhetőség