Ujvárossy László, dr.

ujvarossy laszloUjvárossy K. László 

Tudományos fokozat: Dr. / DLA

Egyetemi beosztás: professzor

Szakterület:

 • Oktatás: grafika, vizuális kommunikáció
 • Kutatás: vizuális művészetek

Kreatív módszerek kutatása a vizuálisművészeti oktatásban.

A tervezőgrafika interdiszciplináris helyzetei az autonóm művészetek területén az 1990 utáni években.

Vizuális kommunikáció kurzushoz szöveggyűjtemények, kutatások.

Intermédiumok kutatása.

 

Oktatott tantárgyak:

 • Tervezőgrafika - BA 1,2,3,4 szemeszter
 • Könyvgrafika - BA 1,2 szemeszter
 • Vizuális kommunikáció - BA 5,6 szemeszter
 • Dizájntörténet - MA1
 • Tervezőgrafika kutatás - MA1
 • Intermedia - MA2

 

Tanulmányok:

 • Doktori oklevél: 2004 - Pécsi Tudományegyetem, Képzőművészet Kar, Pécs, Magyarország
 • Egyetemi oklevél: 1980 - Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet, Kolozsvár, Románia
 • Érettségi diploma: 1975 - Művészeti Középiskola, Marosvásárhely, Románia - tanára Nagy Pál

Szakmai tapasztalat

Oktatói tevékenység

2002-től: egyetemi oktató, Partiumi Keresztény Egyetem, Képzőművészet Tanszék, Nagyvárad

1992-2010: egyetemi oktató, Kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem, Grafika szak

1980-1988: rajztanár, Kisegítő iskola, Nagyvárad

Szervezői tevékenység

2008-2010: tanszékvezető, Partiumi Keresztény Egyetem, Képzőművészet Tanszék, Nagyvárad

2002-2007: tanszékvezető helyettes, Partiumi Keresztény Egyetem, Képzőművészet Tanszék, Nagyvárad

2009: megbízott dékán, Partiumi Keresztény Egyetem, Művészeti Kar, Nagyvárad

Egyéb szakmai tevékenység

2002-től: Várad irodalmi, művészeti folyóirat grafikai szerkesztője

1990-1992: Kelet Nyugat grafikai szerkesztője, Bihari Napló Kiadó művészeti vezetője

1988-1989: Kirakatrendező, UJECOOP, Bihar megye 

Tanulmányútak

2015 - London

2014 - Barcelona

2001, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 - Velence

2006 - Berlin, Stuttgart

2005 - Roma

1995 - Budapest

1996, 2012 - Párizs

1998 - Koppenhága

1999, 2011- Bécs, München

1978, 1994, 1997 - Krakkó


Tudományos tevékenység

Publikáció

Önálló kötetek

2013 - Tervezőgrafika / Kompozíció, Partium Kiadó Nagyvárad, ISBN 978-606-8156-24-8, p.7-147

2012 - Arta Experimentală în anii optzeci la Oradea, Idea Design & Print, Kiadó, Kolozsvár, ISBN 978-606-8265-12-4, 5-317

2010 - Rolul structurii în comunicarea vizuală, Ed. Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-0014-2, p. 6-87

2009 - Progresszív kortárs művészeti törekvések, Nagyváradon, a nyolcvanas években, Ed, Partium, Oradea 5-264, ISBN 978-606-92186-0-0, p. 5-264

2007 - Gyógyító székek. Giccshelyzetrajz a kortárs művészetben, Koinónia Kiadó Kolozsvár, 2007/ ISBN 976-973-7605-70-2, p.7-288,

2006 - Suvenirul si recuperarea kitschului: arta si magia fericirii, Biblioteca Revistei Familia 2006/ ISBN (10)973-9401-62-7; ISBN (13)978-973-9401-32-3

Konferenciakötetben megjelent tanulmányok

2015 - Az árnyék jelentései a vizuális művészetben (megjelenés folyamatban)

2015 - Dialógus és Kamuflázs a Nagyváradi progresszív művészetben, Fogalom és kép, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság –Kolozsvár 2015, (megjelenés folyamatban)

2013 - A nagyváradi 35-ös Műhely szellemisége ’89 előtt és az azt követő                       tengelyfordulat utáni években, Centrum és Periféria Határ Menti Kutatási projekt a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, MODEM, és Kortárs Művészeti Központ Debrecen, Magyarország / PKE Nagyvárad Románia, ISBN 987-963-89271-0-1

Szakfolyóiratban megjelent tanulmányok

2015 - Nekrolog helyett Judokáról, Szabó Zoltán vizuális művészről. Várad XIV évf.9.(126) sz.42-53.o

2015 - Székelyföldi Nemzetközi Grafikai Biennálé ,Várad, XIV. évfolyam 1.-(118) sz

2015 - A kreativitás gyémántfénye,  Korunk 4.III Folyam április, 60-63.o.

2015 - Integrum. A teljesség kreatív erő, III Székelyföldi Grafikai Biennále, ÚjMűvészet, március , Budapest, 42-43. o.

2015 - Neodadaista objektektől szürrealista látomásokig - Horkay István, Várad XIV évf.3(120) sz.p.56-58,  

2014 - Vincze Ottó határvonalai,  Várad, XIII. évfolyam 11.(116.) sz.

2014 - Az új spektákulum, Kínai kortárs művészet tárlata a Modemben Várad, XIII. évfolyam 3.(108.) sz.. ISSN1583-0616, p.44-59

2013 - Enciklopédikus palota az 55.Velencei Biennálén, Várad, XII. évfolyam 8.(101.) sz. ISSN1583-0616,p. 42-57

2013 - Török Sándor átszellemült szerénysége. Várad, XII. évfolyam 8.(101.) sz. ISSN1583-0616, p.58-59

2013 - „Leljük  fel a jót, s ne dobjuk ki a rosszal együtt”. Nagy Pál festőművész, grafikus, művészetpedagógus, Várad, XII. évfolyam 11.(104.) sz, ISSN1583-0616, 70-71 o.

2012 - Fotografie experimentală la Oradea în anii ’80, Arta nr.6-7, 2012, 40-43 o.

2012 - Arta experimentală la Oradea. Anii optzeci, Arta nr.4-5, 2012,30-35.

2012 - Életszerű versenyben nyerünk. Köszöntő a PKE képzőművészeti tanszéke tízéves jubileumára. Várad, XI. évfolyam 9.(90.) sz. ISSN1583-0616, 60-75 o.

2012 - Intense Proximity / Intenzív közelség. Várad, XI. évfolyam 11.(92.) sz. A párizsi nemzetközi Triennáléról,  ISSN1583-0616, 46-59 o.

2011- Ujvárossy László: Progresszív kortárs művészeti törekvések Nagyváradon, a nyolcvanas években Várad, X. évf.4. (74.) sz, ISSN1583-0616, 38-59. o.

2011 - 54.Velencei Biennále - Fényfilozófiák határok nélkül, Várad, X. Évf. 8. (78.) sz. /  ISSN1583-0616, 52-65. o.

2011 - Spiritualitatea Atelierului 35 din Oradea înainte de ’89  şi în anii de după cotitură, In:2011 Centrul şi periferie, Perspective în zonele transfrontaliere în contextul regionalismului cultural şi a culturii vizuale,  ISSN 978-963-89271-0-1,192-212 o.

2010 - A Velencei Biennáléról – utóirat , Várad, IX. Évf. 2. (64.) sz., 50-55 o.

2009 - Kerekes Gyöngyi Spirituális kertjei, Várad,VIII.Évf.1.53 sz., 53-54 o.

2008 - Kőrössi P. József: Átmenti a kerti törpét. Interjú Ujvárossy László grafikusművésszel Hungaricum 4, 32-37. o.

2008 - A nagybányai festészet mai utánzata miért nem kortárs művészet?, Várad, VII.Évf. 9.49 sz. 50-56 o.

2007 - Fotografia. Fragment dintr-un abecedar al comunicaţiei vizuale. PhotoMagazin, Nr. 25 iunie 2007, 130. o

2007 - A lengyel színházplakát,  Várad, 4-5, VI.évf. 32-33 sz. 78-80 o.

2007 - Krónika szeptember, 21- 23. o. Beszélgetés Ujvárossy László grafikusművésszel. A giccs reciklálása: művészi program, Jánossy Aliz interjúja.

2007 - Vizuális nevelés alulnézetből, vagyis békaperspektívából, Partiumi Egyetemi Szemle, UCP Oradea, VI.évf., 1sz. 181-186. o.

2005 - Művész, néző-háló, Korunk, Harmadik folyam XVI-6, 54-57.o.

2005 - Ujvárossy László: Kulturális arculattervezés József Attila születésének 100. évfordulójára,  Várad 3.sz., 78-80 o.

2004 - Interjú Onucsán Miklóssal, Várad 2.sz

2003 - Giccshelyzetrajz a kortárs művészetben. Partiumi Egyetemi Szemle II. Évf. 2. sz. 143-150. o.

2003 - A lapszám képzőművészeiről,  Várad, 1. sz. 65. o.

2002 - Szűcs László Beszélgetése Ujvárossy Lászlóval a Velencei Biennále ürügyén. Szintézisek ideje a kortárs művészetekben, Várad, 1. sz. 49-52 o.

2002 - Tárlat a biztosítónál Interjú Kapitány Andrással, Várad, 3. sz. 59-61 o.

2002 - Vizualitás a XXI. században, Korunk, Harmadik folyam XIII-8,70-73 o.

2001 - Válaszok a romániai kortárs művészet infrastruktúrájáról, feltett kérdésekre , Balkon, 6.sz.Kolozsvár.

2000 - Műfajismertető – Képgrafika,  Bihari Napló, ápr. 29.

2000 - Városrendezés sok pénzért rosszul, Bihari Napló, jún. 27.

2000 - Műhely a határon negyedszer. Élesdi táborozók névjegye, Bihari Napló, aug. 15.

2000 - Szín, jel, matéria. Gondolatok Jakobovits Miklós kiállításáról, Bihari Napló, okt. 31.

1999 - Egy kiállításmegnyító utószava Bihari Napló, jún.19.

1999 - A festészet színuszos fejlődése Bihari Napló, márc. 26.

1998 - Az installáció éve az Artpoolban. Kiadvány, Budapest

1998 - Üzenet a Túlsó P’Artról,  Korunk, IX/9 szept.. Kolozsvár

1991 - Ritmikus dobbanás. Ana Tolan grafikus, Kelet-Nyugat. II. évf. 30. sz.

1990 - A szám képzőművésze: Reija Remes, Finnország Kelet–Nyugat, 25. szám.

1990 - 35-ös Műhely Nagyvárad, Majomsziget. Bihar megyei ifjúsági hetilap. aug. 31., okt.11.

1990 - Ordító plakátok (a lengyel művészetről) Kelet–Nyugat. Irodalmi-művészeti hetilap. Nagyvárad. 

Reprodukciók

2015.-  Sors és jelkép Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990, Magyar Nemzeti Galéria kiadványa,149, 335. o.

2015 -  Kányádi  Iréne 1+1=? –Kultúrpuzzle Ujvárossy László kiállítása a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben (2012.május 20.-június 20.), Várad XIV évf.8.(125.) sz. 45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57. o.

2015 - Ferences Apor: Forum tizenöt, Székelyföldi Kortárs Képzőművészeti Szemle június 5-9 2015.

2013 -  Láng Eszter: Magánmitológia aranyszegélyű teáskannával és pomelóval, Ujvárossy László: Idővonal. A gondolat röpte Balkon, 2013 / 6, 39-40. o.

2001 - Cârneci, Magda: Artele plastice în România 1945–1989 (A képzőművészet Romániában1945-1989 között). Meridiane Kiadó, Bukarest. 155. o.

2001- Guţă, Adrian: Texte despre Generaţia ’80 în artele vizuale (Írások a vizuális művészetek nyolcvanas évekbeli generációjáról). Paralela 45 Kiadó, Bukarest. 17., 47., 130., 131. o.

2000 - Pintilie, Ileana: Acţionismul în România în timpul comunismului (Akci­o­ni­z­mus Romániában a komunizmus idején). Idea Kiadó, Kolozsvár. 70–71. o.

2000 - Familia, Kulturális folyóirat. Nagyvárad, 2. szám illusztrációs anyaga

1989 - Jelenlét, 8. szám illusztrációi

1999 -  Gittai István: Határaimat keresem. Beszélgetések váradi képzőművészekkel. Bihari Napló Kiadó, Nagyvárad. 90. o.

1997 - Somogyi Krisztina:Az enteriürtől a glass-nost-ig Lakoma ,Balkon 97 / 10, 11;  31 o.

1991 -  Arta Nr. 5., 3. o.;

1990 - Arta Nr. 4–5, 38. o.; 1990. Nr. 6–7–8, 18. o.;

1989 - Arta XXXVI. Nr. 2, 24. o.;  

1988 - Arta XXXV. Nr. 2, 35. o.;

1986 - Arta XXXIII. Nr. 8; 8. o.;

1985 - Arta XXXII. Nr. 5, 37. o.;

1984 - Arta XXXIII. Nr. 6, 32. o.;

1983 - Arta  XXX. Nr.1, 37. o.; 

 

Előadások, tudományos konferenciák

2015 - A művésztelepek szerepe, lehetőségeik napjaink progresszív művészeti megnyilvánulásainak tükrében, Természetek közötti interferenciák, MMA kihelyezett tagozati ülése, PKE Képzőművészet díszterem, Nagyvárad, Románia.

2015 - Argumentor –Az árnyék jelentései a vizuális művészetben PKE Filozófia tanszék, Nagyvárad, Románia.

2015 - Értelmezések a romániai Magyar képzőművészet radikálisan újító mozgalmairól a 70-es évektől, Dialógus és Kamuflázs a Nagyváradi progresszív művészetben, Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság Tanulmányi Napok, Kolozsvár, Románia.

2015 - A Partium szerepe a magyar és a szomszédos népek kultúrájában és történelmében, Tud . Konferencia a Nyíregyházi Főiskola, a Kölcsei Társaság és az Osváth Alapítvány szervezésében, Csenger, Magyarország.

2013 - A nagyváradi 35-ös Műhely szellemisége ’89 előtt és az azt követő tengelyfordulat utáni években, MODEM , Debrecen, Magyarország.

2013 - Művészet határon innen és túl, MMA kihelyezett tagozati ülése, UFC Kolozsvár, Románia.

2013 - Időszerűség és tudományos rang az Erdélyi Művészeti Központ EMüK    megalakulása alkalmából , A PKE Képzőművészet tanszék Jubiláris tudományos konferenciája, A tudomá- nyosság jelentősége és aktualitása az EMÜK kapcsán, PKE Képzőművészet díszterem, Nagyvárad, Románia

2012 - A metszet módosult képfajtái a XXI században, III Partiumi Egyetemi Napok,Képzőművészet tanszék Médialabor, Nagyvárad

2007 - Nemzetközi konferencia, Vizuális nevelésért regionális kulturális projektek, PKE Képzőművészet díszterem, Nagyvárad, Románia.

2007 - International INTERMODEM Workshop, Debrecen, Magyarország.

2007 - International Art Camp Szárhegy, Románia..

2006 - Nemzetközi konferencia A vizuális kommunikáció oktatása a középiskolákban PKE Képzőművészet díszterem, Nagyvárad, Románia

1999 - A Fluxus nemzetközi csoport hozzájárulása az interdiszciplináris és intermediális gondolkozáshoz, Nagyváradi Egyetem, Képzőművészet Tanszék, tudományos értekezlete.


Művészeti tevékenység

Kiállítások

Egyéni tárlatok

2015 - 1+1=? Kultúrpuzzle, Installáció,Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy, RO.

2013 - Idővonal. Installáció, A gondolat röpte, Miskolci Galéria, HU.

2007 - Mítosz és valóság, Grafika, Partiumi Keresztény Egyetem aulája, Nagyvárad, RO.

2004 - Egynapos vizsgakiállítás, Grafika, eMKá Galéria, Pécs, HU.

2000 - Ujvárossy László / Kerekes Gyöngyi, Installáció, Erdélyi Ház,Sopron, HU.

1999 - Family Man, Installáció, Vojtecha Löfflera Múzeum, Kassa, SR.

1997 - A metafora kérdezése, Kerekes Gy / I. A. Mureşan / Ujvárossy L.Installáció,              Kőrösvidéki Múzeum, Nagyvárad, RO.

1990 - Ujvárossy L. & S. Vreme, Grafika, Árkád Galéria, Budapest., HU.

1983 - Ujvárossy László,  Illusztrációk, Fáklya Szerkesztősége. Nagyvárad. RO.

1982 - Ujvárossy László / Grafika, Mercur Galéria, Nagyvárad. RO.

 

Csoportos kiállítások

2015 - Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990, Nemzeti Galéria, Budapest, HU.

2014 - Tizenkettedik Kunszt Hapci-Miskolci Galéria, HU.

2014 - 500+1 Az európai grafika ünnepe, Kölcsei Központ Debrecen, HU.

2014 - Orbis Pictus / Tükrök a világnak Kelet - szlovákiai Múzeum Kassa, SK

2014 - GRAFITRIXXV / Grafikai Triennálé Miskolc , Miskolci Galéria, HU.

2013 - Viva la Puszta! Ötvenéves a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, Mazart Galéria, HU.

2013 - Időfüggések,  MAMŰ, jubileumi vándorkiállítás,  Veszprém, HU.

2012- 56 éve volt ’56, emlékkiállítás, Duna Palota –Falk Miksa terem, Budapest, HU.

2011 - Kísérlet és közösség, A nagyváradi 35-ös Műhely 1981-1995, MODEM Modern és   Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, HU.

2011 - GRAFITRIXXV / Grafikai Triennálé Miskolc  2011, Miskolci Galéria, HU.

2010 -  Documenting in Between Natures, a Nova Huta –i alkotótábor anyagának bemutatása, Vizuális Művészeti Galéria Nagyvárad, RO.

2010 - Nemzetközi Experimentális Metszet Biennále, Mogosoaia, Palatele Brancovenesti, RO.

2010 - When History Comes Knocking: Romanian Art from the 80s and 90s in Close Up, Galeria Plan B, Berlin, Németország

2009 - “Recent” grafikai kiállítás, UAP. Galéria, Nagybánya, RO.

2008 - Partíció - Intermédia öt kontinensről, MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, HU.

2008 -  Europa Artium / Akadémiai Ősz, „Neo Real”, Képző és Iparművészeti Egyetem tanárainak tárlata, Művészeti Múzeum Kolozsvár, RO.

2008 - Legyező-nyelv /Szín Kép-Idő, nemzetközi kamara kiállítás, Színháztörténeti és Színészmúzeum, Miskolc, HU.

2008 - „Grafika” a Wroclaw-i Művészeti Akadémia Galeriája, Lengyelország

2007 - Pre Natur Art Biennale,  Gaungen, Korea

2007 - Nemzetközi Kortársművészeti tárlat  Szárhegy, Románia 

2007 - Europ Artium, Művészeti Múzeum Kolozsvár, RO.

2006 - 5-th International Lithographic Symposium  / Sweden Litografisca Akademin, Tidaholm, Svédország

2006 - Hungarian Contemporary Art in Taiwan / National Taiwan University of Arts, Taiwan 

2006 - Ezredvégi nyomok, 10 romániai magyar grafikus; Kulturinstitut der Republik Ungarn Berlin; Stuttgart;(D); Accademia d’Ungheria in Roma, (I); Institut Hongrois, Paris, Franciaország

2005 - Ezredvégi nyomok, 10 romániai magyar grafikus; Magyar Kultúra Háza, Bukarest, RO.

2004 - Graficonex Román Kulturális Intézet, Budapest, HU.

2003 - Magyar Kultúra Napja. Nagyváradi kortárs képzőművészek kiállítása, Kőrösvidéki Múzeum, Nagyvárad, RO.

2002 - V. Állami Művészeti Díjazottak Kiállítása, Olof  Palme ház, Budapest, HU.

2002 - Bolyai János anyjával való találkozása, Képzőművészeti emlékkiállítás – Bolyai       napok, Bernády Közművelődési Központ, Marosvásárhely, RO.

2000 - Az UAP díjazottainak kiállítása, World Center Bukarest, RO.

2000 - Liber Studiorum,  rajzművészeti kiállítás, Kolozsvár, RO.

2000 - An Artist’s Viewpoint, The Veranka Experience, Kecskemét, HU.  

1999 - c’est comme ça, nous sommes en Roumanie”, Sylvie Moreau Galéria, Kolozsvár, RO.

1999 - Ars Varadini, a nagyváradi 35-ös Műhely kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest, HU.

1999 - Bárka. Installáció kiállítás a nagyváradi várban, Nagyvárad, RO.

1999 - Ars Varadini, kilenc képzőművész Nagyváradról, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre, HU.

1999 - Kortárs Román Grafika, Accademia Di Romania, Roma, Olaszország

1998 - Intermédia Művészet, Kőrösvidéki Múzeum, Nagyvárad, RO.

1998 - Túlsó P’ART,  a gyergyószárhegyi nemzetközi kortárs művészeti tábor kiállítása,         Csíkszereda, RO.

1998 - Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia (SK)

1997 - Ad Hoc, Mai romániai művészet, Kortárs Művészeti – Ludwig Múzeum, Budapest, HU.

1996 - Paris Paradis, kolozsvári Grafika szak kiállítása, Román Kulturális Központ, Párizs, Franciaország

1996 - Experiment, Artexpo, Bukarest, Kolozsvári Művészeti Múzeum, RO.

1994 - Nemzetközi Metszet Triennálé, Kairó, Egyiptom

1994 - Kelet-Nyugat,(Orient Occident), Művészeti Múzeum, Temesvár, RO.

1994 - 01, 01, 01 - Kommunikációs performansz, Muzeul Ţăranului, Bukarest, RO

1994 - Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás, Szekszárd, HU.

1993 - Színes víz, Nemzetközi Akvarell Kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest, HU.

1993 - SAGA, tíz romániai kortárs művész, Grand Palais, Párizs, Franciaország

1993, 1994 - ART EXPO, Művészeti vásár, Budapest, HU.

1993 - Ex Oriente Lux, videó installáció, Dalles Galéria, Bukarest, RO.

1993  - Duna-Danube... Nemzetközi Kiállítás, Visegrád, HU.

1992 - „Global Solidarity” , EXPO ’92, Seville, Spanyolország

1992 - Mozart szexus, Nemzeti Színház Galéria, 3/4 emelet, Bukarest, RO.

1992 - Szegmentum, Váradi fiatalművészek kiállítása, Görög Templom, Vác, HU.

1991 - Nemzetközi Grafikai Biennálé, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Győr, HU.

1991, 1993, 1998 - Országos Grafikai Biennále, Miskolci Galéria, Miskolc , HU.

1991 - Cím nélküli állapot, Művészeti Múzeum, Temesvár, RO.

1991 - Könyv-tárgy, Muzeul Colecţiilor, Bukarest, RO.

1990 - Várakozás és kitörés, fiatal romániai képzőművészek tárlata, Szombathelyi Galéria, HU.

1989, 1993 - Nemzetközi Metszet Biennálé, City Art Gallery, Várna, Bulgária

1989, 1992 - Nemzetközi Grafikai Kiállítás, Kanagawa, Japán

1985, 1986, 1988 - A foto mint kísérleti médium (országos tárlatok), Nagyvárad, RO.

1984, 1988 - Fiatalok Biennáléja, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Nagybánya, Galaţi, RO.

1984-1988 - A 35-ös Műhely rendezvényei, Nagyvárad, Temesvár, Arad, Bukarest, RO.

1983 - Rajz, Eforia Galéria, Bukarest, RO.

1983, 1985, 1993 - Nemzetközi Metszet Biennálé, International Centre of Graphic Arts, Museum of Modern ArtL, Ljubljana, Szlovénia

1981, 1994 - Médium I., III., Sepsiszentgyörgyi Múzeum, RO.

1981 - Dialógus, Műhelytárlat, Nagyvárad, RO.

 

Művészeti  workshopok, rezidenciák

2010 - Centrum és Periferia Wokshop a CPEVITkeretében, Debrecen / Nagyvárad, 2010/2011 Lorántffy Kulturális Központ, Nagyvárad, RO.

2010 - Természetek között Média Wokshop - Alkotótábor, Solyomkővár, RO.

2007 - Intremodem , Nemzetközi Intermédia - fesztivál és Workshop, Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, HU.

 

Alkalmazott grafikai munkák

2011 - Traian Ştef: A Cigányiász elbeszélése Ioan Budai Deleanu nyomán, Europrint Könvkiadó, Nagyvárad, ISBN 978-973-7735-89-8, keménykötés, borítóterv Ujvárossy László, 251 p

2005 - Gittai István: Emlékbe forduló idő, NAT Könvkiadó, Nagyvárad, fűzött vékonyborító, borítóterv Ujvárossy László, 91 o. 

2003 - Szűcs László: Jézus kopogott, neki adtam. Stoff M. Zita mallersdorfi Ferenc-rendi apáca élete, NAT Könyvkiadó Nagyvárad, ISBN 973-85875-3-0, fűzött vékonyborító, borítóterv Ujvárossy László, 104 o.   

2003 - Goron Sándor: Napesti promenád, NAT Könyvkiadó, Nagyvárad, ISBN 973-85875-5-7, fűzött vékonyborító, borítóterv Ujvárossy László, 71 o.

2002 - Várad. Irodalmi, művészeti folyóirat – grafikai terv és műszaki szerkesztés Ujvárossy László

2002 - Ady Endre: Még egyszer, A Nagyváradi Ady Társaság Könyvkiadója, Nagyvárad, ISBN 973-85875-0-6, fűzött vékonyborító, 69 p, borítóterv és illusztrációk Ujvárossy László

2001 - Benedek Elek: Selyemrét. Pallas Akadémia Kiadó, Csíkszereda – ISBN 973-8079-29-2, fűzött vékonyborító, borítóterv és illusztrációk Ujvárossy László, 32. o.,15 cm.

2001 - Fábián Imre: Tükör utca 11. Literator Kiadó, Nagyvárad – ISBN 973-9360-34-3, fűzött vékonyborító, borítóterv és illusztrációk Ujvárossy László, 50. o, 20x13cm.

2001 - Barabás Zoltán: Balkáni szürkület. Convex Kiadó, Nagyvárad – ISBN 973-9268-04-19-6, fűzött vékonyborító, borítóterv Ujvárossy László, 70 oldalszám, 20x14cm. 70. o.

1998 - Bienala intermediART 1998 Catalog editat de B. Quatros International Foundation Oradea, borítóterv és grafikai szerkesztés Ujvárossy László, 54. o.

1997 - Sorbán Attila: Szökés az elmeosztályra: versek / Sorbán Attila;; [szerk. Fábián Imre].- Nagy- várad: Literator, ISBN 973-97292-9-0, fűzött vékonyborító, borítóterv és illusztrációk Újvárossy László 7000,- lej Könyvjelző: ´97/6. 56. o.

1996 - Kányádi Sándor: Világlátott egérke: mese / Kányádi Sándor ;. - Csíkszereda: Pallas- Akadémia, ISBN 973-97554-8-8, - 60 p. - Fűzött: [borító és illusztrációk. Újvárossy László] 3500 lej, Könyvesház: ´96/4.

1994 - Pataki István: A plakát elmozdulása: [versek] / Pataki István ; - Nagyvárad: Bihari Napló, [utószó Szűcs László] ; (Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület ny.). ISBN 973-96856-0-9 [fedélterv Újvárossy László]. 1994 - 58 [2 ] p. ; 20,5 cm. - fűzött: ár nélkül.

1993 - Mózes Teréz: Bevérzett kőtáblák:[deportálása története] / Mózes Teréz ; [szerk. Fábián Imre] ; [a fedőlapot Ujvárossy László tervezte]. - Nagyvárad: Literator, 1993 Oradea: Imprimeria de Vest). - 219 [1] p. ; 22,5 cm. - ISBN 973-95973-0-0 fűzött: 540,- lej A megjelenést támogatták: a ROM-PAN román-magyar Kereskedelmi Társaság, a MARDEK Kft., a Panoráma Kft.

1992 - A házasulandó fiú: tréfás és erótikus népmesék / Fábián Imre gondozásában ; [fedélterv illusztráció. Újvárossy László]. - Nagyvárad: Enakon, 1992 Oradea: Tipografia Enacon). - 102 [2] o.; 20,5 cm. ISBN 973-95653-3-6 fűzött: 250,- lej KEK 2088/1993.

1991 - Kányádi Sándor: Világlátott egérke: [mesék] / Kányádi Sándor ; [fedőlap és ill. Újvárossy László]. - Bukarest: Ion Creangă K., 1991 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 58 [6] o. ; 20 cm. - ISBN 973-25-0394-7 fűzött: 52,- lej KEK 779/1992

1991 - Panigay Róbert: Muki újabb kalandjai / Panigay Róbert ; [fedőlap és illussztrációk. Újvárossy László]. - Bukarest: Ion Creangă K., 1991 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 156 o. ; 24 cm. - ISBN 973-25-0366-1 fűzött: 65,- lej KEK 2761/1991.

1990 - Karácsonyi Magyar Szó / [képszerk. és fedőlap Újvárossy László] ;     [sorozatterv. Keller Emese.-Bukarest: Romániai Magyar Szó, 1990 (Oradea: I.P. Crişana). - 208 [211] o. ; 21 cm. - Fűzött: 24,50 lej KEK 869858.

1990 - Gittai István: Mennyi, mennyi levegőre: versek / Gittai István ; [borítólap Újvárossy László]. - Bukarest: Kriterion, 1990 (Oradea: I. P. Crişana). - 100 p. ; 21 cm. - Kötött: 27,- lej Példányszám: 3350. - KEK 721727.

1990 - Fábián Imre: A hajnal aranykulcsa: Zsuzsanna meséskönyve / Fábián Imre ; [fedőlap és illussztrációk. Újvárossy László]. - Bukarest: Ion Creangă K., 1990 (Oradea: I. P. Crişana). - 96 o. ; 24 cm. - ISBN 973-25-0323-8 fűzött: 39,- lej KEK 779/1991.

1990 - Fábián Imre: Varázskőr: versek / Fábián Imre ; [borítólap Újvárossy László]. - Bukarest: Kriterion, 1990 (Oradea: I. P. Crişana).ISBN 973-26-0191-4,  77 [2] o. ; 20 cm. - Kötött: 25,- lej Példányszám: 2600. - KEK 822735.

1987 - Fábián Imre: Tündérkertben. Ion Creangă Könyvkiadó, Bukarest – [fedőlap és illussztrációk. Újvárossy László]. 47.o.

1986 - Gittai István: Megbillennek a muzsikások. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest – [fedőlap és illussztrációk. Újvárossy László].

 

Műalkotások gyűjteményekben

 • University of Alberta, Kanada
 • Artexpo, Bukarest; Nagyvárad
 • EMÜK, Sepsiszentgyörgy
 • Székelykereszturi Múzeum
 • Művészeti Múzeum, Arad
 • Beszterce-Naszód Megyei Múzeum
 • Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad
 • magyar, német, olasz, román, magángyűjteményekben

Szakmai elismerések

Díjak, ösztöndíjak

2014 - In Memoriam Jakobovits Miklós Díj

2014 - Pro Universitate Partium Díj

2014 - a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

2010 - MAFF / Metrion Animation Film Festival, Oklevele, Nagyvárad

2010 - Megyei Tanács művészetért felajánlott Kiválósági Díja, Nagyvárad

2009 - A kezdet ...1989 december 23 - RMDSZ alapító díj, Nagyvárad

2006 - Szolnay Sándor, EMKE-BMC díj, Kolozsvár

2005 - A nagyváradi Polgármesteri Hivatal Kiválósági díj, nominalizáltja

2002 - Munkácsy Mihály-díj, Budapest.

2000 - A Romániai Képzőművészeti Szövetség (UAP) Ambientális - installáció művészet kategória díja, Bukarest

1994 - A Magyar Grafikusok Társaságának díja, Országos Színes Nyomat Grafikai Kiállítás, Szekszárd

1990 - A nagyváradi 35-ös Műhely közös díja - Képzőművészeti Szövetség (UAP), Bukarest

1982 - A romániai Képzőművészeti Szövetség Grafikaszakos ösztöndíja

Megjelent méltatások

2015 - Olga Stefan: Freedom int he Gray Zone , Art in America ,2015

2015 - Kányádi  Iréne, 1+1=? –Kultúrpuzzle Ujvárossy László kiállítása a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben(2012.május 20.-június 20.)Várad XIV évf.8.(125.)sz. 44-57. o.

2015 - Ileana Pintilie: Akcionista irányzatok Erdélyben (1970-1990) In: Sors és jelkép Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990, Magyar Nemzeti Galéria kiadványa,263,264.o.

2015 - Gazda József: A kor szorításában… In: Sors és jelkép Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990, Magyar Nemzeti Galéria kiadványa,149.o.

2013 - Maria Zimtz: Ujvárossy László,Time – Like, Arta 10/2013,130-131.

2013 - P. Szabó Ernő: Viva la Puszta! Ötvenéves a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, Új Művészet,. június XXIV. évf. 6. szám, 42-43. o.

2013 - Erwin Kessler: X:20 O radiografie a artei româneşti după 1989.Editura Vellant,116, 171, 225. o.

2011 - Mădălina Braşoveanu: Experiment şi comunitate,  Atelier 35 Oradea 1981-1995, Arta nr.1 / 2011,104-105. o.

2013 - Láng Eszter: Magánmitológia aranyszegélyű teáskannával és pomelóval. Ujvárossy László: Idő-v onal. A gondolat röpte. Balkon 2013-6, 39-41. o.

2008 - Chikán Bálint :.(é.n.) Pókerparti Aphroditéval, Válogatott művészeti írások Szerkesztette Hann Ferenc, 307, 311, 312, 323, 328, 337, 338, 339, 355, 390. o.

2008 - Lóska Lajos: Kettőről háromra...Grafikai Triennálé Miskolcon. In: Új Művészet, nyár/2.XIX. évf. 7. sz., 28. o.

2008 - Guţă, Adrian: Generaţia ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, 73, 77, 103, 133, 140, 146,185, 219, 255, 398. o.

2003 - Alexandra Titu: Experimentul în arta românească după 1960,Editura Meridiane, Bucureşti,134, 222. o.

2001 - Guţă, Adrian: Texte despre Generaţia ’80 în artele vizuale (Írások a vizuális művészetek nyolcvanas évekbeli generációjáról). Paralela 45 Kiadó, Bukarest. 17., 47., 130., 131. o.

2001 - Cârneci, Magda: Artele plastice în România 1945–1989 (A képzőművészet Romániában 1945-1989 között). Meridiane Kiadó, Bukarest. 155. o.

2000 - Pintilie, Ileana: Acţionismul în România în timpul comunismului (Akci­o­ni­z­mus Romániában a komunizmus idején). Idea Kiadó, Kolozsvár.70–71. o.

1999 - Gittai István: Határaimat keresem. Beszélgetések váradi képzőművészekkel. Bihari Napló Kiadó, Nagyvárad. 90. o.

1999 - Szűcs György: Szerbusz öccse, öt török, öt görög, hány ember? Balkon, 3–4. o.

1998 - Pengő Zoltán:Terapeutikus irányultságú, tudatos képzőművész portréja. Jurnal Bihorean, nov. 7.

1998 - Vâietiş, Adela: Arhitectura Design, 12/ 43. o.

1997 - Chiriac, Aurel: A plasztikus metafóra faggatása. Familia, 1.szám.

1995 - Guţă, Adrian: Előszó az Efemer katalógusba.

1994 - Szombathy Bálint: A Duna-melléki országok művészeinek kiállítása Visegrádon. Új Művészet, 2.

1993 - Chikán Bálint : Mûvészet Nagyváradon. Új Művészet, 1

1992 - Bárdosi József : Szegmentum Nagyváradról. Katedrális, II./1.

1992 - Chiriac, Aurel: Műhely. Ujvárossy. Familia, 11. sz.

1992 - Dan, Călin: A román grafika néhány problémája. Új Művészet, 7.

1991 - Aniszi Kálmán: A szépség mélyen bujkál. Vas Népe, jan. 21.

1990 - Chikán Bálint : Művészek Nagyváradról. Hitel, 15.

1991 - Chikán Bálint : Várakozás és kitörés. Fiatal romániai művészek kiállítása. Új Művészet, 7.

1987 - Chikán Bálint : Vázlat egy csoportképhez. Körkép a romániai magyar képzőművészekről. Művészet, aug.

1985 - Bogdán László: Az érzelmek felszabadítása. A hét, 12/51

1983 - Fábián Imre: Fáklya Galéria. Fáklya, dec.13.

1982 - Ana Martin: Ujvárossy - Nagyvárad. Familia, 10.


Tagság

2005 - Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

1994 - MAMU, Művészeti Társaság  tiszteletbeli tagja

1993 - Magyar Grafikusok Társasága tiszteletbeli tagja

1990 - Romániai Képzőművészeti Szövetség UAP rendes tagja

1984-1990 -  35-ös Műhely nagyváradi csoport tagja 


Elérhetőség

 • email: uvelaci@gmail.com