A papír ideje és időtlensége

kiállítás, szimpózium, workshop

Nagyváradon a PKE Képzőművészet Tanszék galériájában az In Memoriam Jakobovits Miklós Társaság szervezésében nov. 7-én megnyílt a „A papír ideje és időtlensége” című papírművészeti kiállítás. A közös kiállítás anyagát Jakobovits Miklós, Jakobovits Márta, Jankó Szép Noémi és Márton Katalin művészek munkái képezik.

Jakobovits Miklós a jelenkori erdélyi művészet kiváló szervezőkészségű egyénisége és alkotója volt. Munkácsy-díjas jeles festőművész, a Körösvidéki Múzeum főmuzeológusa, a Barabás Miklós Céh elnöke, és egy roppant fontos közösségformáló személyisége az erdélyi magyaroknak. Amellett, hogy egy rendkívüli termékeny művész volt (festett, kerámiákat készített, kollázsokat, képlenyomatokat) fontosnak tartom megemlíteni elméleti munkásságát is: írt esztétikai tanulmányokat, kisesszéket, kiállításkritikákat, művészeti jellegű útirajzokat, önálló kötetei is meg jelentek)

Munkásságát (főleg festészetét) meghatározta az olasz trecento művészete, az olasz metafizikus festészet, kollázsain, tárgylenyomatain inkább az arte povera hatása érződik.

Felesége, Jakobovits Márta, Ferenczy Noémi díjas keramikus, a  MMA tagja, kerámia munkáin főleg az arte povera, a land art és a minimal art hatása érződik.

Jakobovits Márta alkotásai úgy a kerámia, mint a papírművészet területén egy ősi világ misztériumát tárják elénk. Az általa használt organikus anyagok, és formák kifejezőereje beemeli a nézőt  a természetnek egy misztériumteljes, bensőséges világába.

Jankó Szép Noémi, és Márton Katalin, tagjai a  Barabás Miklós Céh-nek és a Romániai Képzőművészek Országos szövetségének. Rengeteg csoportos és egyéni kiállításon vettek részt, amelyek közül kiemelem a nagyváradi és kolozsvári közös tárlatukat, ahol tűzzománc, merített papír és kerámia munkákat állítottak ki.

Jelen kiállítás anyagát nagyrészt papírművészeti munkák képezik.

A papír lévén egy roppant hálás medium, a megmunkálás végtelen lehetőségét nyújtja a művész számára. A művész munkafolyamata álta a papír átlelkesül és az elsődlegesen információ-hordozóból művészeti médiummá vagy önálló műtárggyá alakul.

A papírmassza a rostok elrendeződésének a függvényében különböző formákat vehet fel, vizuális expresszivitása a végletek között mozogva a kifejezeőerő gazdag skáláját öleli át. Emlékeztethet egy sziklatömbre, de ugynakkor hártyavékonyan oldódhat fel a térben, elveszítve az anyagszerűségét. Képlékenysége által eltakarhat vagy felszínre hozhat más dolgokat, lehet sérülékeny de ugyanakkor hihetetlenül erős is. Mondhatjuk, hogy egy nagyon könnyen alkalmazkodó, önmagát adó matéria. Folyamatosan reagál az őt körülvevő környezetre, mindennel reakcióba lép, a makro és a mikrokörnyezettel egyaránt. A japánok nemhiába mondták, hogy a négy ősi elem (föld, tűz, víz és levegő) gyermeke. A földé, amely a felnövekvő fát táplálja, a vízé, amely a fa rostjait a merítés folyamatában feloldja és átformálja, a levegőé és a Nap-é, amely kiszárítja. Éppen ezért a papírgyártás mindig is egy misztikus tevékenység volt számukra. 

A művész is, amikor a papírmasszát előkészíti, kimeríti, kiönti, vagy felépítgeti a papírtestet, a formálandó anyaggal együtt elkerülhetetlenül önmagát is alakítja. Munkája által egybefonódik az anyaggal, így kölcsönösen befolyásolják egymást. Ebben a kölcsönös teremtésben, amelyben megannyi külső tényező vesz részt mint pl a nedvesség, a száradás, a meleg, a légáramlatok, a napfény, a művész folyamatosan döntéseket kell hozzon, tudatosanés gyorsan le kell tudja reagálja ezeket. Ugyanakkor szabad teret is kell engednie az anyagnak is ahhoz, hogy kibontakozhasson. Így egy szerves dialógus alakul ki a művész és az anyag között.  Ezért a művész belülről kifelé építkezik, így működésbe hozhatja és tarthatja a véletlen reakciók láncolatát. Ezáltal a teremtésnek ez a hermeneutikai köre lehetővé teszi azt, hogy megnyilvánulhasson a szellem és a kreatív erő szabadsága. A reakciók és döntések tudatos volta által a kreáció egyfajta misztikus, meditációs tapasztalatként tételeződik, és a papírművészet munkákon pedig egy vizuális és taktilis, érzéki erő sugárzik.

Jakobovits Miklós a papírmunkáin egy olyan festéstechnikai eljárást alkalmaz, amely a papírmassza strukturális lehetőségeit aknázta ki. Ennek a technikának a lényege az, hogy a

papírrostokat előre színezve, folyós papírrétegek jönnek létre, amelyek vékonyan egymásra merítve áttetszenek egymáson, ugyanakkor a színek keverednek is egymással a nedves közegben. Így geometrikus formákban megjelenített szín-testek jönnek létre, amelyeken a színrétegek transzparenciája és egymásba fonódása a festősiség utáni absztrakciót teremtik meg. 

Ugyanezt a technikát figyelhetjük meg a Márton Katalin munkáin is. A művésznő pasztellszínekkel dolgozik, a színfoltoknak a finom összemosódása légies könnyedséget külcsönöz a műalkotásoknak. A kompozicíó kiegyensúlyozottsága, a színek lehelletfinom árnyalatai mélységet és nyugalmat árasztanak.

Ezekben a munkákban a papírmassza koloritja, a színhatások organikus kifejezőereje válik dominánssá, nem feltétlenül a struktúra. Olyan, mintha egy freskórészletet néznénk. A festék nem a felszínen jelenik meg, hanem beleivódik a rostok szövetébe, így belülről világítja meg a formákat.

Jakabovits Márta munkáin az anyag érzete, őszinte szeretete, a strukturális adottságainak a kiaknázását fedezhetjük fel. A művésznőnek a matériához való közeledésében egyfajta misztikus erő és alázat érződik. Az az erő, amelyet magában hordoz akkor is, amikor kerámia tárgyait munkálja meg, mint ahogyan az égető tűz éltető format ad az agyagnak. Azt a pillanatot ragadja meg, a művésznő szavaival élve, “amikor még az idő kitágult a végtelenbe és több ezeréves mélységekből szóltnak az üzenetek.” A folyamatos rácsodálkozás az anyag és a technika lehetőségeire végtelen lehetőségeket bontakoztat ki úgy a művész, mint a néző számára.

Jankó Szép Noémi, mint ahogyan ő is vallotta, nem tudott elszakadni teljes mértékben a kerámiától. Munkái kollázsok,  a különböző anyagok játékos és ugyanakkor mély ötvözetei: mázatlan porcelán, merített papír, tűzzománc, rézlemez. A jól megkomponált mértani formák és a tűzzománc lehelletvékony repedései a kifejezőerőnek a maximumát érik el. A művésznő együtt dolgozik az anyaggal, segíti azt kiteljesedni a maga maximális szépségében. A porcelán és merített papír kollázsait a kromatikai visszafogottságukban tárják fel a fehér és szürke árnylatainak a vibrációját. Ezzel szemben a tűzzománc kollázsai a színgazdagság pompáját tárják elénk. Alapvetően stabilitás, belső nyugalom és harmónia jellemzi ezeket a munkákat.

A kiállított munkát lényegét lényegét legjobban talán Jakobovits Miklós festőművész vallomásával tudnám megragadni, aki így ír a papírról: A papírművészet a gyors elhatározások műfaja is. Szinte felrázza a művészt, hogy a nedves papírfelület, a variált színekben ragyogó és különböző anyagi minőségű papírpépek felől gyors impulzusokban érkező, kihívásszerű érzetekre reflex-szerű, ugyanakkor elmélyült válaszokat adjon. Az anyag képlékenységének és élő, mozgékony jellegének köszönhető, hogy a papírmű végtelenül organikussá, teremtményjellegűvé válik.” 

 

Kányádi Iréne, művészettörténész.

Nagyvárad, 2015. december 7.

 

 A  kiállítás az In Memoriam Jakobovits Miklós Társaság szervezésében a Communitas támogatásával megrendezett programnak része.

papirmuveszet plakát

11212701 913279718758239 6796452329118315334 o12291735 913280022091542 6424865302839283011 o20151207 Mg 000312307554 913279868758224 584051784454802797 o20151207 Mg 000620151207 Mg 001220151207 Mg 002920151207 Mg 003420151207 Mg 003520151207 Mg 005020151207 Mg 004920151207 Mg 005120151207 Mg 001520151207 Mg 002520151207 Mg 001820151207 Mg 001020151207 Mg 001320151207 Mg 001420151207 Mg 001920151207 Mg 002720151207 Mg 003720151207 Mg 004512031432 914069918679219 3040418304131360108 o12238324 914070212012523 470963084098557624 o12309958 914070158679195 6501339019061464188 o12310052 914070492012495 5914202585187981281 o12314227 914070065345871 6955972839871184103 o12314474 914070475345830 5109555559170729001 o12314643 914070318679179 2182638912009766391 o12314704 914070368679174 3242692607000219515 o12322567 914070432012501 1890776837709327050 o12339460 914070528679158 8153101324904495045 o12362955 914070272012517 4818080015877123884 o12363244 914070532012491 2771127135397686736 o12365887 914070405345837 1798424488760917394 o