Időszerűség és tudományos rang - Erdély Online

Nagyvárad- Péntek délután jubileumi tudományos konferenciát szervez a 10 éves Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Karának Képzőművészeti Tanszéke s az Erdélyi Művészeti Központ

Szerdai sajtótájékoztatóján Ütő Gusztáv adjunktus, az Időszerűség és tudományos rang elnevezésű konferencia kurátora, a Képzőművészeti Tanszék tudományos titkára arra hívta fel a figyelmet: a PKE-re járó hallgatók körülbelül fele-fele arányban partiumi és székelyföldi származásúak, ezen, egyes vélemények szerint periféria és központ közötti kapcsolatot szeretnék erősíteni a múlt év végén elhunyt Jakobovits Miklós képzőművész emléke előtt is tisztelgő tanácskozással. Az aktivizáló jellegű rendezvényre tizenegy- köztük két budapesti- előadót hívtak meg, igyekeznek olyan szakembereket vendégül látni, akik reményeik szerint a történelmi Erdély egészét lefedik úgy művészettörténeti, mint -elméleti szempontból. Az elhangzott értekezések szövegét később szeretnék könyv formájában is megjelentetni, mely az Erdélyi Művészeti Központ (EMüK) intézményépítő alapkönyve lenne.

A sokak számára talán ismeretlenül csengő EmüK-kel kapcsolatban Ütő Gusztáv kifejtette: az erdélyi impériumváltás idejéből felmerült a gondolata egy, az erdélyi művészeti élet kimagasló egyéniségeit és rendkívüli értékű műtárgyait összegyűjtő, illetve megőrző intézmény létrehozásának. Hosszú vajúdás után a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum jelenkori igazgatója, Vargha Mihály tette meg az első lépéseket ezen intézmény létrehozására: 2012 tavaszára egy kezdeményező testületet hozott létre Erdély fontosabb művészeti központjaiból meghívott művészek, művészettörténészek és kurátorok véleményének ütköztetésére. Tavaly ősszel aztán az első kuratóriumi ülés alkalmával többek közt szavazásra került a pontos megnevezés, valamint a logó-tervek is megvitatásra, elfogadásra kerültek.

Meghívottak

A péntek délután 3 órakor kezdődő konferencia célja további értékvédő gondolatok közzététele, kultúrpolitikai nézetek kifejtése, művészetelméleti megközelítése a kijelölt témakörnek, valamint a formai követelmények azonosítása és tudományos tevékenységi területeinek előrevetítése, meghatározása.

Vetített képes előadást tartanak: dr. Keserű Katalin művészettörténész, az ELTE tanára, mint az esemény védnöke, Szűcs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese, Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Kántor Lajos irodalomtörténész, filológus, kritikus, Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum munkatársa, dr. Ujvárossy László grafikus, tanár, a PKE professzora, dr. Antik Sándor képzőművész, tanár, a PKE docense, drs. Balázs Zoltán képzőművész, tanár, a PKE adjunktusa és a Képzőművészeti Tanszék vezetője, drs. Vass Sándor képzőművész, tanár, a PKE adjunktusa, drs. Székely Sebestyén György művészettörténész, műkritikus, a kolozsvári Quadro Galéria vezetője és drs. Ütő Gusztáv.

Igazságtalan lépés

A Bihari Napló kérdésére válaszolva Ütő Gusztáv igazságtalan lépésnek nevezte, hogy dr. Keserű Katalin művészettörténész is azon oktatók közé tartozik, akiket el kíván bocsátani az ELTE. Megjegyezte: Budapesten az egyetemi tanárokat 70 éves korukban nyugdíjazzák, Keserű Katalin pedig még nem töltötte ezt az életkort. Úgy fogalmazott: miután egyeztetett a művészettörténésszel is, előfordulhat, hogy a konferencia végén egy szolidarizáló nyilatkozatot adnak ki, melyet a jelenlevők kézjegyükkel látnak el.

Ciucur Losonczi Antonius

Forrás: www.erdon.ro

563543 517185871656818 1834903852 n