Horváth Gizella, PHD

argu ku00e9k szurke 2014Tudományos fokozat: PhD

Egyetemi beosztás: professzor

Szakterület:

 • Oktatás: esztétika, művészetfilozófia, vizuális kultúra
 • Kutatás: kortárs művészetelméletek

Oktatott tantárgyak:

 • Esztétika
 • Művészetfilozófia
 • Esztétikatörténet
 • Filozófiatörténet
 • Kortárs esztétikai elméletek
 • Vizuális kultúra

Tanulmányok:

 • Doktori oklevél: 1995 – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Történelem-Filozófia Kar, Filozófia Szak
 • Egyetemi oklevél: 1984 – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Történelem-Filozófia Kar, Filozófia Szak

Szakmai tapasztalat

Oktatói tevékenység

 • 2017-től egyetemi professzor a Partiumi Keresztény Egyetemen
 • 2006-tól egyetemi docens a Partiumi Keresztény Egyetemen. Oktatott tárgyak: Érveléstechnika, Esztétika, Művészetfilozófia, Vizális kultúra
 • 2002-2006: főállású egyetemi oktató a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen, egyetemi adjunktus. Oktatott tárgyak: Kultúrfilozófia; Értékelmélet, Életfilozófia, Vitatechnika.
 • 1984-2002: középiskolai filozófiatanár, 1988-ig Petrosani, Hunyad megye, majd Nagyváradon, Bihar megyében (1993-től az Ady Endre Elméleti Líceumban)

Szervezői tevékenység

 • 2009-től: a PKE prorektora
 • 2008-2009 rektor, PKE
 • 2006-2008 dékán, PKE Bölcsészettudományi Kar
 • 2001-2006 tanszékvezető, PKE Filozófia Tanszék

Tanulmányútak

 • 2011 - Erasmus, Nyíregyházi Főiskola
 • 2014 - Erasmus, Eszterházy Károly Főiskola

 

Tudományos tevékenység

Tudományos kutatási projektek

 • 2017-2018. A "társadalmi fordulat a művészetben" és a művészet autonómiájának kérdése. DOMUS Hungarica, MTA
 • 2015. Program integrat de facilitare a tranziției de la școala la viața activă pentru studenții UCP, Practimus. POSDRU
 • 2009-2011. Az irónia mint filozófiai attitűd és esztétikai értékkategória. Támogató: Sapientia Kutatási Programok Intézete
 • 2009-2011. Perspectivele transformării relaţiilor centru-periferie în zonele frontaliere în contextul regionalismului cultural şi a culturii vizuale (CEPEVIT). Támagató: Európai Unió (HURO CBC)
 • 2009-2011 Identitate europeana, nationala si regionala – Teorie si practica (ENRI). Támagató: Európai Unió (HURO CBC)
 • 2008-2009 Cercetări interdisciplinare şi intermedia ale artei contemporaneTámogató: Sapientia Kutatási Programok Intézete
 • 2007-2008 A komolyzene ízléstipológiája. Nagyvárad, a rendszerváltás után. Támogató: Sapientia Kutatási Programok Intézete
 • 2007 Az ízlés filozófiai kontextusai. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia
 • 2005 De L’Habitude – a szokás kérdése a 19. századi francia spiritualizmusban.Támogató: Magyar Tudományos Akadémia
 • 2001-2004. Intercultural Educational and Research Activities. Támogató: Open Society Institute.
 • 2003. Maine de Biran politikai attitüdje. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia
 • 2003. Az experimentális intermédia művészet kezdetei Nagyváradon a 80-as években.Támogató: Sapientia Kutatási Programok Intézete
 • 2002. Axiológiai kutatások. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia
 • 2001. Az érvelés a mindennapi kommunikációban. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia

Publikáció

Önálló kötetek

 • Képkeretes történetek. Cluj-Napoca: Egyetemi Műhely Kiadó, Oradea: Partiumi Kiadó, 2017
 • A szép és a semmi. Cluj-Napoca: Egyetemi Műhely Kiadó, Oradea: Partiumi Kiadó, 2016
 • Túlélőkészlet az esztétikához, Cluj Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó ; Oradea : Partium Kiadó , 2012
 • Maine de BiranEgy filozófus életútja, Pro Philosophia, Cluj-Napoca, 2005
 • A vitatechnika alapjai, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002

Szerkesztett kötetek

 • Bakó Rozália Klára, Horváth Gizella, (szek.): Diskurzusok az alkonyról, ARGUMENTOR Műhelykonferencia, Nagyvárad, 2017. szeptember. 8, Nagyvárad: Partiumi Kiadó, Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017
 • Rozália Klára Bakó, Gizela Horváth (eds.): Mens Sana, Rethinking the Role of Emotions. Proceeding of the Fourth International Conference on Argumentation and Rhetoric, held in Oradea/ Nagyvárad, Romania, 7-8 october, 2016, Partiumi Kiadó, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen, 2016
 • Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára (szerk.): Közbeszéd-aktusok, ARGUMENTOR Műhelykonferencia, Nagyvárad, 2015, szept. 11, Partiumi Kiadó, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen, 2016
 • Gizela Horváth, Rozália Klára Bakó, Éva Biró-Kaszás (Eds.): Ten Years of Facebook.Proceedings of the Third International Conference on Argumentation and Rhetoric, Partiumi Kiadó, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen, 2014.
 • Bakó Rozália Klára, Biró-Kaszás Éva, Horváth Gizella (szerk.): Argumentor Műhely. Érvelés és retorika konferencia-kiadvány. Partiumi Kiadó, Nagyvárad és Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 2014.
 • Bakó Rozália Klára, Bernáth Krisztina, Bíró Kaszás Éva, Györgyjakab Izabella, Horváth Gizella (eds.): Argumentor. Proceedings of the Second International Conference on Argumentation and Rhetoric. Partium Kiadó, Oradea – Debrecen University Press, Debrecen, 2012 Cluj Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó ; Oradea : Partium, 2012 
 • Horváth Gizella (szerk.): A közlés sava-borsa. Tanulmányok az iróniáról. Societatea Muzeului Ardelean – Partium, 2011
 • Bakó Rozália Klára – Horváth Gizella (Eds.): Argumentor. Proceedings of the first international conference on teaching Argumentation and Rhetoric. Transylvanian Museum Society, Cluj-Napoca, 2010.
 • Bakó Rozália Klára, Horváth Gizela, Argumentation at work, Ed. T3, Sfântu Gheorghe, 2008

Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok

 • Horváth Gizella, 2018, Progress and Regress: the Current Status of Art in Two Post-Communist Countries, In: Mario Kong, Maria do Rosario Monteiro, Maria Joao Pereira Neto (eds.), Progress(es) - Theories and Practices. Leiden, CRC Press, Taylor and Francis Group, 241-246
 • Horváth Gizela, The Ambiguity of micro-utopias, In. Monteiro, Maria do Rosario and Ming Kong, Mario S. (eds.). Utopia(s), Worlds and Frontiers of the Imaginary. Boca Raton London New York Leiden: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2017, 241-247
 • Horváth Gizella, A "fogalom nélküli" szép és a művészet modern paradigmája, In. Tánczos Péter és Varga Rita (szerk.). Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról. ("...amennyiben szellemi lények vagyunk"). Budapest: L'Harmattan, 2016, (Germanizmusok), 267-288
 • Szék – hímnemű, ágy – nőnemű. Gender-reprezentációk a képzőművészetben, The Chair: Visual Encounters with Power. Székek: Vizuális találkozások a hatalommal, ed./szerk. Bakó R.K., Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület/ Transylvanian Museum Society, 2011.
 • Beáta Kása, Gizella Horváth: About European Political Identity. In: European, National and Regional Identity. Theory and Praxis. Partium Press, Oradea/Nagyvárad, 2011, 93-108.
 • European Identity and the Presenceof Religious Symbols in Schools. In: Balogh, B. and all (ed.), European, National, and Regional Identity. Proceedings of the International Conference „European, National, and Regional Identity”,Oradea, 24-26 March 2011. Oradea, Editura Universitatii din Oradea, 2011, 779-794.
 • Rekviem a kézírásért, in: Pluralitás és kommunikáció, szerk. Ungvári Zrínyi Imre, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2004
 • Hozzászólás a vita logikájához, in: A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia, szerk. Veress Károly, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002

 

Konferenciakötetben megjelent tanulmányok

 • Horváth Gizella, Az autonóm művészet alkonya, In. Bakó Rozália Klára, Horváth Gizella (szerk.), 2017, Diskurzusok az alkonyról, ARGUMENTOR Műhelykonferencia, Nagyvárad, 2017. szept. 8, Nagyvárad: Partiumi Kiadó, Debrecen: Debreceni Egyetem Kiadó, 151-164
 • Gizela Horváth. Dada: Dead and Loving It, In. Rozália Klára Bakó, Gizela Horváth (eds.): Mens Sana: Rethinking the Role of Emotions, Proceedings of the Fourth International Conference on Argumentation and Rhetoric, Oradea, Romania, 7-8. oct. 2016, Partiumi Kiadó, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen 2016, 217-234
 • Horváth Gizella, A relációesztétika ideiglenes közösségei, In. Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára (szerk.): Nagyvárad, 2015. szept. 11, Partiumi Kiadó, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen, 2016, 179-195
 • “From Museum Walls to Facebook Walls”. A New Public Space for Art. In: Gizela Horváth, Rozália Klára Bakó, Éva Biró-Kaszás (Eds.): Ten Years of FacebookProceedings of the Third International Conference on Argumentation and Rhetoric, Partiumi Kiadó, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen, 2014, 73-88.
 • Outsider Art – egy problematikus fogalom. In: Bakó Rozália Klára, Biró-Kaszás Éva, Horváth Gizella (szerk.): Argumentor Műhely. Érvelés és retorika konferencia kiadvány. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen – Partiumi Kiadó, Nagyvárad, 2014, 159-172.
 • Why the Brillo Box? The Recovery of the Aesthetic. In: Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan and Michele Marsonet (Eds.): Applied Social Sciences: Philosophy and Theology,Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, pp. 37-44.
 • The Rhetoric of Absence in Contemporary Art. in Bakó R. K., Bernáth Krisztina, Bíró Kaszás Éva, Györgyjakab Izabella, Horváth Gizella (Eds): Argumentor. Proceedings of the Second International Conference on Argumentation and Rhetoric, Partiumi Kiadó, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen, 2012
 • Ironic Gestures of Dead Authors. In: XXV microCAD International Scientific Conference 31 March-1 April 2011. A Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 2011, 41-46.
 • Valenţe formative ale comunităţilor de dezbateri educative. In:  Educaţie şi schimbare socială : strategii de cunoaştere şi intervenţie psihopedagogică, Coord: Cecilia Sas, Ioan Chelemen, Denisa Boroş, Oradea : Editura Universităţii dinOradea, 2010, 49-53.

 

Szakfolyóiratban megjelent tanulmányok

 • A szépség és a szörnyűség, Korunk, III. évfolyam, 28(10), 23-32
 • Art, World, Artworld, SYNTHESIS PHILOSOPHICA, 61, 1/2016, 117-127
 • A dada halott és élvezi, Erdélyi Múzeum, 2016/4, 47-59
 • Gizela Horváth, Rozália Klára Bakó: Online Artistic Activism: Case-study of Hungarian-Romania Intercultural Communication, Coactivity: Philosophy, Communication, 2016, vol.24, nr. 1, 48-58
 • Kiterjesztett esztétikai tapasztalat a kortárs képzőművészetben, Erdélyi Múzeum, 2015/4, (LXXVII. kötet), 91-100
 • Búval bélelt biennálé, Várad, 2015/11, 58-65
 • Naív a köztesben, Töprengések az intermédiáról, Kellék, 53/2015, 177-201
 • Extended Aesthetic Experience in Contemporary Art, (Aesthetic Experience and Somaesthetics), Pragmatism Today, 5(2), 72-77, Wint 2014
 • A művészeti világ peremén. Az 55. Biennále esete. In: Korunk, XXIV/12, 2013. dec, 9-19.
 • Tükröm, tükröm... Az önarckép lehetőségei a kortárs képzőművészetben,  in: Korunk, XXIII/9, 2012. szept, 19-20.
 • Why The Brillo Box? The Recovery Of The Aesthetic, in Revista Internationala de stiinte sociale aplicate ISSA,  vol. 1(1), 2012, ISSN 2285-2263, ISSN-L 2285-2263,  pp. 163-164.
 • Whose shoes? Identity in Works of Art. In: Synthesis Philosophica, 52 (2/2011), pp. 283-297. 
 • Gizela Horvath, Rozalia Bako: Religious Icons in Romanian Schools: Text and Context, in:Journal for the Study of Religions and Ideologies,  volume 8, no. 24, Winter 2009, 189-206.
 • Palackba zárt idő. In: Korunk, III. folyam, XX/7, 2009. július, 82-88.
 • L'habitude. Un des thčmes de la philosophie française. In: Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Filosofie si Stiinte ale comunicarii, vol. XIX/2007
 • A mennyiségi szemlélet hasznáról és káráról, Partiumi Egyetemi Szemle, 2006/1
 • Zece tigri mititei, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Theologia Graeco-CatholicaVaradiensis, L. 1, 2005
 • Egy tisztviselő filozófus. Maine de Biran és a vajúdó modern Franciaország, Magyar Filozófiai Szemle, 2004/3
 • Maine de Biran şi pliul epistemic modern, in: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, XLIX, 2, 2004 
 • Freud a katarzisról, in:  Partiumi Egyetemi Szemle, 2004/1-2
 • Mátrix, a modern barlang, in: Partiumi Egyetemi Szemle, 2003/1
 • Antropológiai szendergés és a társadalomtudományok jövője. Michel Foucault próféciái, in:Partiumi Egyetemi Szemle, 2003/2
 • Durata - intuiţia originară a lui H. Bergson, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, XLVII, 1, 2002
 • A Gutemberg-galaxis szélén, in: Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/2
 • Vigyázat, hamis a dilemma! In: Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/2
 • Ad hominem , Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, XLVI, 1, 2001
 • Egy eljövendő Nietzsche fordítás előjátéka, in: Kellék, Filozófiai folyóirat, Kolozsvár, 1996/6
 • Tema reflexivitatii in filozofia modernaStudia Universitates Babes Bolyai, Philosophia, 1992/1

 

Előadások, tudományos konferenciák

 • Progress and Regress, The Current Status of Art in Two Post-Communist Countries, in. 3rd INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS PHI 2017, , PROGRESS(ES) - THEORY AND PRACTICES, 2017.oct.7-8, Bari, Italy
 • Az autonóm művészet alkonya, in. ARGUMENTOR, 2017.szept.8, PKE, Nagyvárad
 • A művészeti világ és menekültválság, in. IDEGEN-STRAINUL-STRANGER, 2017.04.21-22, Univ. Sapientia, Csíkszereda
 • Kant és Duchamp mint forrás, In. Forrás 100, Csordultig Duchamp-mal, Balmazújváros, 2017.04.7-8, Szrevezők: Debreceni Egyetem, PKE, Veres Péter Kulturális Központ
 • The Ambiguity of Micro-Utopias, International and Multidisciplinarity Congress PHI, 2016, Lisbon, 20-22.oct.2016
 • Dada - Dead and Loving It, MENS SANA - THE FOURTH ARGUMENTOR CONFERENCE, Rethinking the Role of Emotions, 7-8. oct. 2016, Oradea, Romania
 • Esztétikai nevelés - mivégre? Neveléstudományi Konferencia, PKE, 2015.03.03
 • Faces of Nostalgia, Restorative and reflective Nostalgia in the Fine Arts, Memory, Melncholy and Nostalgia, 4th. International Interdisciplinary Memory Conference in Gdansk, 17-18. sept. 2015
 • A relációművészet ideiglenes közösségei, Argumentor Műhely, Nagyvárad, 2015.09.11
 • Horváth Gisela, Bakó Rozália Klára, Romania, Online Artistic Activism as Effective Intercultural Communication, Visuality: Intercultural Creative Discourses, Viliuns Gediminas Technical University, Faculty of Creative Industries, 2015.04.23, Viliuns
 • Faces of Nostalgia. Restorative and Reflective Nostalgia in the Fine Arts. Memory, Melancholy and Nostalgia. 4th International Interdisciplinary Memory Conference in Gdańsk, Poland, 17th-18th September 2015. 
 • A reláció-esztétika ideiglenes közösségei. Közbeszédaktusok. Argumentor Műhely, Nagyvárad, 2015. szept. 11.
 • Horvath Gizela, Bako Rozalia Klara: Online Artistic Activism as Effective Intercultural Communication, Visuality: Intercultural Discourses, Vilnius, 23.24 april, 2015. 
 • Art, World, Artworld. Symposium MAN-MADE WORLD, 21-24 sept. 2014, Cres, Croatia
 • Frumosul fără concept şi estetica absenţei Conferinţa Estetică şi Teorii ale artelor/Aesthetics and Theories of the Arts. A treia editie, 19-20 septembrie 2014, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
 • “From Museum Walls to Facebook Walls. Third Argumentor Conference, Oradea, 4-sept. 2014
 • Extended Aesthetic Experience. Aesthetic Experience and Somaesthetics. (Budapest, Hungary, June 2-5th, 2014)
 • Outsider art – egy problematikus fogalom, 2. Argumentor Műhely, Nagyvárad, 2013. szept. 13.
 • The Rethoric of Absence in Contemporary Fine Arts. In: Argumentor. The Second International Conference on Argumentation and Rhetoric, Oradea, Romania, 21-22 September 2012.
 • Developing Debate Clubs: a Case Study. In: Argumentor. The Second International Conference on Argumentation and Rhetoric, Oradea, Romania, 21-22 September 2012.
 • Why Brillo Box? The Recovery of Aesthetics. In: THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SOCIAL SCIENCES, Timisoara, 18 - 19 June 2012
 • Szék – hímnemű, ágy – nőnemű. Genderreprezentációk a képzőművészetben. In: Székek. Vizuális találkozás a hatalommal. Workshop organizat de: MAGMA contemporary medium, SEMEISTOS Web-semiotics Research Group. Sfintu Gheorghe, 12 noiembrie 2011.
 • Ironic Gestures of Dead Authors. In: XXV microCAD International Scientific Conference 31 March-1 April 2011.
 • European Identity and the Presence of Religious Symbols in Schools. Conferinta Internationala European, National and Regional Identity, Oradea, 24-26 March 2011.
 • Whose Shoes? Identity in Works of Art. Conferinta internationala 19th Days of Frane Petric.Croatian Philosophical Society, Cres, 19-22 sept. 2010.
 • Argumentative Discourse about Works of Art. Conferinta Internationala ARGUMENTOR, Oradea, Univeristatea Crestina Partium, 20-22 mai 2010.
 • Valentele educative ale comunitatilor de dezbateri – Conferinta Educaţie şi schimbare socială, Universitatea Oradea, 20-21 februarie 2009.
 • Az avantgárd befejezetlen programja  conferinţa Catedrei de Filozofie a Universităţii Creştine Partium, Oradea, 2o noiembrie 2008.
 • Calatorii singuratici care traiesc din cuvinte. Reason in Contemporary Public Space, Bucuresti, 14-15 nov. 2008.
 • A pedagógiai disputa – a toleranciára való nevelés eszköze. Akadémiai Napok, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem szervezésében (Protestant Academy for Hungarians in Europe), Bizovac, 2008. április 27 – május 3
 • Bakó Rozália, Horváth Gizella: The Religious Icons‘ Scandal: Radiography of a Public Debate in Romania - International Conference on Argumentation, Rhetoric, Debate and the Pedagogy of Empowerment, THINKING AND SPEAKING A BETTER WORLD, 11-13 april 2008, Ljubjana, Slovenia
 • De gustibus disputandum - conferinţa Catedrei de Filozofie a Universităţii Creştine Partium, Oradea, 24 noiembrie 2007.
 • Industria învăţământului superior – Reuniunea profesorilor maghiari din întreaga lume, Universitatea Creştină Partium, Oradea, 8 sept. 2007
 • Bakó Rozália, Szabó Tünde, Horváth Gizella: Enhancing Social Communication through Debate – International Conference on Argumentation, Rhetoric, Debate and the Pedagogy of Empowerment, THINKING AND SPEAKING A BETTER WORLD, 24-26 nov. 2006, Koper, Slovenia
 • A szokás témája a francia pozitivista spiritualizmusban  a PKE Filozófia Tanszékének eves konferenciája, Nagyvárad, május 31. 2006.
 • Singuraticii trăind din vorbe – Interpretările teologice şi filozofice ale homiliei, ca prelegere – conferinţă organizată de Posticum, Oradea, 26 mai 2006.
 • Dispariţia omului - Ziua Ştiinţei Maghiare, conferinţă organizată de Asociaţia Muzeului Ardelean, Oradea, 7 nov. 2003.
 • Matrix, a modern barlang mítosza - a PKE Filozófia Tanszékének éves konferenciája, Nagyvárad, 2003. április
 • Rekviem a kézírásért – Pluralitás és kommunikáció, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékének konferenciája,  2002. nov. 2.
 • Puterea ideii - Academia de vară Bolyai, 2002, Sf. Gheorghe, 15 iulie 2002
 • Cuvînt despre logica disputei – Aplicarea filosofiei – Filosofia aplicată, conferinţă organizată de linia maghiară a  Catedrei de Filozofie a Universităţii Babes-Bolyai, Cluj Napoca, 3 nov.  2001.
 • Ad Hominem – Cercetarea ştiinţifică din Partium, conferinţă organizată de Asociaţia Muzeului Ardelean, Oradea, 22-23 sept. 2001.
 • Tehnica disputei, ca disciplină opţională - Ziua Ştiinţei Maghiare, conferinţă  organizată de  Fundaţia Sapientia Varadiensis, Oradea, 3 nov. 2000. 

Díjak, elismerések

 • Premiul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Agentia Nationala pentru Cercetare Stiintifica, CNCSIS: Premierea rezultatelor in cercetare – articol, 2009-3 (PN-II-RU-PREC ISI 2009-3)

Tagság

 • 2008 – az MTA KAB filozófia szakosztályának tagja
 • 2004 – A Magyar Akadémia külső köztestületi tagja
 • 2001 - Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 • 2000 - Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bölcsészet- Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
 • 2000 – Erdélyi Disputa Egyesület

Elérhetőség